Започна подготовката на скрининга за 2014

Започна подготовката за ежегодната кампания за ранна диагностика на рака на гърдата за 2014 година. През месец март ще бъде изготвен график за скринингови изследвания по общини. По правило, прегледите се извършват в почивните дни, а общинските администрации осигуряват подходящо помещение, както и изготвят предварителен списък на желаещите да се прегледат.
Условията на които една община трябва да отговоря, за да бъде включена в кампанията са: да е малка община, намираща се в отдалечен регион в страната, където липсва болнично заведение и досега да не сме провеждали профилактични прегледи в нея.
Всяка община, която отговаря на посочените условия може да направи заявка за включване в графика на скрининговата програма до 28.02.2014г. Заявката може да бъде направена по телефон, факс, по електронната или обикновената поща.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»