ВАС се произнесе окончателно за диспансеризацията на лица с психични заболявания

Петчленен състав на ВАС потвърди решението на първонстанционния съд, с което текстове от Наредба № 39 и Наредба № 40, касаещи диспансеризацията на лца с психични заболявания бяха отменени, като незаконосъобразни. Делото бе заведено по жалба на двама психиатри, към които в последствие се присъединиха още 50 техни колеги от цялата страна.
С изменение в двете наредби от началото на 2013 година, МЗ постанови, че диспансеризацията на болни с психични заболявания може да се извършва, отчита и заплаща само на лечебни заведения за болнична помощ и Центрове за психично здраве.

До тогава, както е и при всички останали заболявания, диспансеризацията можеше да се осъществява и от лечебни заведения за извънболнична помощ – специалисти по с пихиатрия от СИМП, ДКЦ, МЦ и групови практики.
Изменението на наредбите не е продиктувано от медицинска целесъобразност. Точно обратното и медицинската наука и действащите закони насочват към това, психиатричната помощ да се оказва, в извънболнични условия, без откъсване на болния от неговата обичайна среда. Единствената причина за промяната в наредбите бе, че МЗ искаше да пренасочи административно финансов ресурс от извънболничната към болничната медицинска помощ.
В Решението, Върховните съдии под председателството на съдия Румяна Монова, потвърждават изводите на тричленния състава за противоречие с чл. 148 и чл. 149 от ЗЗ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»