НЗОК беше осъдена за дискриминация

judgeСъстав на варненския районен съд с Председател Христина Сярова осъди НЗОК за дискриминация по повод издаването на универсален код за достъп(УКД) до данните на пациента. Делото е заведено от И.П. , който е със 100% трайна неработоспособност с чужда помощ, пожизнено. С нотариално заверено пълномощно, синът на И.П., поискал от РЗОК Варна да му бъде предоставен УКД за неговия баща. Получил отказ, защото според правилата на НЗОК, УКД може да се получи само срещу лично подадено заявление и срещу представяне на документ за самоличност. Не се приемат заявления, подадени от пълномощник и заявления подадени по пощата.
Съдът приема за установено, че спрямо И.П. е осъществена дискриминация, по признак увреждане по чл. 4, ал.3 от Закона за защита от дискриминация.

Съдът приема за установено, че спрямо сина на И.П.също е осъществена дискриминация, основана на свързаност по признак лично положение по чл. 4 и §1, т.9 от ДР от Закона за защита от дискриминация.
НЗОК е осъдена да заплати общо 750 лева обезщетение на бащата и сина за нанесените неимуществени вреди, както и всички разноски по делото.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»