Beyond Silos

Logo BeyondSilosЦЗПЗ представлява България в международен консорциум, чиято цел е да разработи модел за предоставяне на интегрирана здравна и социална грижа за възрастни хора над 65 години. Целта не е предоставяне на грижа, а интегриране на съществуващите такива.  
Моделът ще се основава на максимално широко внедряване на информационните и комуникационните технологии. 100 души от София ще бъдат поканени да се включат в изпълнението, като всеки от тях предварително ще подпише документ за информирано съгласие. Ще има и контролна група за съпоставка на резултатите и ефекта. Предвидени са множество анкети и обработка на данните по моделите, които се използват в клиничните изпитвания.
Критериите за включване са участниците да са на 65+ години, да имат поне едно хронично заболяване от списък с такива, да получават поне един вид социална грижа (социален/личен асистент, патронаж и др.), да не са настанени в домове, да са в риск от изолация, да не страдат от тежки психични разстройства и др.   
Всеки от участниците ще получи смартфон и специални устройства с bluetooth за автоматично предаване на данни. Ще бъдат мониторирани най-малко телесно тегло, температура на околната среда, кръвно налягане, сърдечна честота, кислородна сатурация, двигателна активност.
Всички данни ще се предават безжично до специално изградена база данни, която при условията на интероперабилност ще може да обменя данни с централна база данни и с аналогични бази данни на останалите участници в проекта. В базата данни ще се регистрират всички медицински и социални грижи, които участникът получава, в това число резултати от прегледи и изследвания, диагнози, изписани лекарства, прием и пр.
Всеки участник ще получава на смартфона напомнящи съобщения, свързани с определени медицински и социални дейности – например за прием на лекарства, посещение при лекар, посещение а социален работник и пр. На всеки участник ще се осигури възможност за аудио и видео разговори с посочени от него близки и роднини.
Ще бъде изграден Call centre  с 24 часов режим на работа за връзка с участниците. Всеки участник ще разполага с паник бутон и възможност за незабавна връзка с Call centre.  
За участие в изпълнението на проекта ще бъдат поканени и общопрактикуващите лекари и социални работници, които са ангажирани с обслужването на всеки от участниците.
Продължителността на проекта е 3 години. Началото е 01.02.2014. Първата фаза е подготвителна, включваща документално описание на процесите, моделите, спецификацията, изискванията и др. Втората фаза е имплементация на предвидените дейности и започва на 01.02.2015 година, когато ще бъдат включени и първите участници.
Общата стойност на проекта е 5 милиона евро, от които 2.5 милиона е безвъзмездна помощ от ЕК.
Проектът се подкрепя от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Столична община и район Триадица са наши партньори по изпълнението.
Анализът на резултатите (в това число и икономическата ефективност) ще послужи на ЕК за разработването на общо Европейска политика за интегрирани здравни и социални грижи.  
Официалната страница на проекта е http://beyondsilos.eu


Партньори на ЦЗПЗ в Консорциума са:

Regional Health and Social Care Board (HSCB) - Northern Ireland
Region of South Denmark - Denmark
Badalona Serveis Assistencials - Spain
Health Department Valencia - La Fe - Spain
Universitat Politècnica de València - Spain
University of Salerno - Italy
Câmara Municipal da Amadora - Portugal
Santa Casa da Misericórdia da Amadora - Portugal
Portugal Telecom Comunicações - Portugal
Gesundes Kinzigtal GmbH - Germany
Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH - Germany
Health Information Management SA - Belgium

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»