СРЗИ ще плаща обезщетение за незаконно уволнение

През седмицата се проведе заседание по делото на д-р Ст. П. срещу СРЗИ с предмет искане за обезщетение, поради незаконосъобразно уволнение. Съдът с влязло в сила решение установява, че докторът е уволнен незаконно, поради което СРЗИ му дължи обезщетение за времето, през което е бил уволнен, но не повече от 6 месеца.

На подадената искова молба ответникът СРЗИ не подаде отговор в срок, нито се яви неин представител в първото и единствено поделото заседание. Безспорно са налице предпоставките за въведеното с новия ГПК „Неприсъствено решение“. Постановяването на такова решение лишава от възможност ответникът да го обжалва.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»