Кой може да прилага палиативни грижи?

Отговор на този въпрос ще даде АССГ. Делото е по повод санкция на ИАМО, според която палиативни грижи могат да се полагат само от лекар със специалност по медицинска онкология.    
В НП се твърди, че юридическото лице /МЦ/ не е спазило разпоредбите на Закона за лечебните заведения, уреждащи регистрацията му, както и че лекарите, упражняващи дейност в него нямат право да я упражняват.

Твърди се, че провежданото лечение в Центъра е включено в Медицински стандарт „Медицинска онкология, каквато специалност лекарите, практикуващи в него не разполагат.
В МЦ се полагат палиативни грижи на терминално болни хора, които са минали през абсолютно всички възможни видове лечения, болници, специалисти, вкл. и предимно онколози. Именно тези специалисти са преценили, че не могат да им помогнат повече с нищо и са ги оставили на грижата на своите близки – ако и доколкото те могат да облекчат последните дни от живота им, изпълнен с болка. Лекарите, практикуващи в МЦ са придобили опит и знания, както в български, така и в чужди клиники точно в тази толкова тежка и нежелана от други лекари специалност, каквато е палеацията. Те не само полагат нечовешки усилия да са вдъхнат кураж на тези неизлечимо болни хора /според други лекари/ и на техните близки, но и реално подобряват значително качеството им на живот. Факт, който е констатиран и от проверяващите инспектори на ИАМО – от проверените от тях медицински документи на лекуваните в МЦ хора, се установява, че всички те са подобрили значително кръвните си показатели, а и като цяло здравословното им състояние се е подобрило. Това, обаче се оказва без каквото и да е значение – ИАМО преценява, че лекарите работят и прилагат МС по Онкология, макар това да е абсолютно невярно, и издава НП, с което налага имуществени санкции на МЦ. На практика прилаганата на пациентите манипулация въобще не е включена в МС по Онкология. Нещо повече – Закона за здравето изрично посочва кой може да извършва палиативни грижи: Чл. 95. (1). “При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи. (2) Палиативни медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, от диспансери и хосписи”. Дейостта палиативни грижи се прила ex lege. Тя може да се извършва от всяко лечебно заведение и за това не е необходима изрична регистрация. Същото се приповтаря и в Медицинския стандарт „Медицинска онкология изрично изключва от своя предмет грижата за терминално болни хора – аргумент Раздел II, т. 1.1.1, Предложение второ, в което се казва, че общопрактикуващ лекар или други специалисти могат да извършват диагностични или други специализирани лечебни дейности извън обема на специалността "Медицинска онкология“.
Очаква се окончателното съдебно решение на АССГ, касационен състав, което да постанови със сила на присъдено нещо може ли лекарите, придобили лекарска професия по реда на българското законодателство, да прилагат грижа на терминално болни хора, която законът дава право и на близките да оказват.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»