Първо заседание по дело за обезщетение срещу МЗ

Проведе се първо съдебно заседание по дело за обезщетение на вреди в резултат на незаконосъобразен отказ на Комисия за лечение в чужбина към Министерство на здравеопазването да разреши финансиране на костно мозъчна трансплантация на ЗЗОЛ в държава – членка на ЕС. Отказът на зам. министъра на здравеопазването е отменен от ВАС с влязло в сила решение, което е основание на заявителката да потърси от административния орган обезщетение за причинените й вреди – както имуществени, така и претърпени от нея болки, страдания и стрес.

Органът е длъжен не само да възстанови платените от нея суми за операция, но и да я обезщети за всички вреди, които са пряка последица от отменения незаконосъобразен акт. В конкретният случай това е втори пореден отказ на МЗ по същото заявление, издаден изцяло в противоречие на дадените по първото дело задължителни указания на ВАС. Основен аргумент за отмяната му е липсата на доказателства, че трансплантацията може да се извърши „своевременно“ в България. Ищцата по делото претендира и неимущестевни вреди, изразяващи се причинени й страх, стрес, напрежение, свързани с продължило половин година очакване на жизненоважен отговор от МЗ, няколкогодишни съдебни дела, по време на които трябваше да се бори с целия апарат на Министерството и да доказва, че неправилно са й отказали помощ. Най-голямата й болка е, че тя самата е лекар и отказът го приема като предателство от нейната гилдия и колеги. На заседанието се разпитаха свидетели, които да свидетелстват за всички нейни болки, преживявания и стрес. Делото се отложи за изслушване на съдебно счетоводна експертиза, която да установи точния размер на всички изплатени от нея и семейството й суми във връзка с операцията й.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»