Включват се все повече нови участници по проекта Beyond Silos

BS-participantПроектът по програмата на Европейската комисия Beyond Silos, представляван за България от ЦЗПЗ, продължава да набира нови хора, отговарящи на условията на проекта. Това са самотни възрастни хора от София, чиято възраст е над 65 години, с поне едно хронично заболяване. Голяма част, от предвидените по проекта хора, вече са включени. Днес предстои включването на още четирима, на които, също, безвъзмездно по програмата ще бъдат предоставени

смартфон със специален софтуер и апарат за кръвно налягане, който безжично се свързва със смартфона. Безжично се предават данните и до специално изградената база данни. Резултатите от жизнените показатели, които се измерват като : кръвно налягане, пулс, температура на околната среда и двигателна активност се следят от отговорните лица всекидневно. Освен това възрастните хора имат ежедневен достъп до кол центъра, създаден по проекта специално за тяхната грижа.
В проекта са ангажирани и социални работници, които са обвързани с индивидуалното обслужване на всички участници. Участниците от своя страна са доволни от полаганите за тях грижи и препоръчват използването на подобна услуга и на близките си.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»