Що е то Национална здравна карта?

Терминът е въведен за пръв път през 1999 година в ЗЛЗ. Определен е като географско описание на разкритите лечебно-zdr.karta 1диагностични структури и тяхното съответствие с минималните потребности. Идеята тогава е да се гарантират минимални прагове на достъп на населението до медицинска помощ – държавата да интервенира в отделни географски райони, където тези минимални прагове не са достигнати. Пример за такава интервенция е въведеното допълнително заплащане за лични лекари и болници в отдалечени райони.
Законът в тази му част е поправян няколко пъти.
През 2010 година за първи път се въвежда текст, според който, Националната здравна карта (НЗК) става задължителна

за лечебните заведения – договор с НЗОК ще сключват само тези, които са попаднали в нея. Тогавашният министър проф. Анна Мария Борисова полага усилие да приложи закона, но няколко месеца по-късно е сменена, а в последствие здравната карта е отменена от ВАС.
Приетите от Парламента вчера поправки (с уговорката, че окончателните текстове все още не са обнародвани) в тази част на закона не казват нещо ново, освен, че задължителния характер на Националната здравна карта се описва с по-императивен тон.
Какво ще стане, ако този път законът бъде приложен?
НЗК забранява на НЗОК да сключва договори с нови лечебни заведения. Друг текст на приетите вчера изменения пък забранява на министъра да издава разрешения за дейност на нови болници. Следователно приетите изменения на закона бетонират съществуващата здравна инфраструктура.   
НЗК ще забрани на НЗОК да сключи договор с всички болници, които надхвърлят определен максимален капацитет. Като допълнителна бариера се въвежда и изискване за комплексно лечение. Останали без договори с НЗОК, болниците ще приключат дейността си, а лекарите и персоналът без работа.
Така предлагането на пазара на труда на лекари ще надвиши търсенето, което по правило води до намаляване на трудовите възнаграждения на тези, които работят и в болниците попаднали в здравната карта. При младите лекари без специалност, възможността да си намерят работа става още по-малка. Липсата на работа и перспектива не просто ще подтикне, но ще ги принуди да потърсят работа в чужбина.
Илюзия е, че Националната здравна карта и административното закриване на болници ще спести средства на НЗОК, какъвто е очевидния мотив за въвеждането й. Ако имаме 300 000 болни с онкологични заболявания, те няма да станата по-малко с намаляването на болниците, нито ще употребяват по-малко лекарства, тоест разходите на НЗОК ще останат същите. Болните, обаче ще бъдат лишени от избор и независимо дали са доволни или не, ще бъдат принудени да посещават една и съща болница, поради липса на алтернатива.  Ограниченото предлагане на услуги по правило води до увеличаване на цените и намаляване на качеството за потребителите. В случая при фиксирана касова цена, увеличението ще се изрази в нарастване на размера на доплащане от болните.
Това е то Националната здравна карта.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»