Децата за родителите

Logo BeyondSilosЩе използваме днешния първи учебен ден, за да обърнем внимание не на грижата на родителите към децата, а обратно, грижата на порасналите деца към родителите. Изводите от проведена анкета на ЦЗПЗ във връзка с проекта Beyond Silos, който е концентриран върху интегрираната здравна и социална грижа за възрастни хора, са че порастналите вече деца не са склонни да пренебрегват грижата към родителите си. От попълнилите анкетата, 40 човека, само един е посочил, че общува с родителите си единствено по телефона, но няма такива, които да посочат, че не общуват с тях.  Следващият въпрос е „Как се информират за здравословното състояние на родителите си“ - като 87,2 % посочват, че

се информират от самите тях, но никой от тях не се информира от трето лице за състоянието на родителите си. Също така никой не е отговорил отрицателно на въпроса „За вас важно ли е да имате информация за основните жизнени показатели на възрастните си родители – кръвно налягане, пулс и др“. Половината са отговорили, че за тях е важно да имат такава информация, само когато родителите им имат оплаквания, а за другата половина е важно ежедневно да имат информация. Едва 21,1 % са напълно удовлетворени от полаганата грижа на личния лекар за родителите, при 55,3% лекарят реагира, само когато го потърсят, но не малък е и процентът на лекарите, които не полагат никаква грижа за възрастните хора – 18,4%, а двама са посочили, че личният лекар, дори не познава и не знае за проблемите на родителите им. Почти всички анкетирани са склонни да заплатят за услуга, която включва ежедневното следене на основните жизнени показатели на родителите, резултатите от които могат да се наблюдават в реално време в интернет и които се следят от лекар с включена денонощна връзка с Call centre.

Анкетираните са анонимни и не са „поставени“ лица, от които да очакваме определени положителни резултати. За нас беше важно да разберем наистина, дали порастналите деца обръщат необходимото внимание на родителите си. Естествено рядко родителите полагат грижа за своите деца единствено с цел някой ден да им се отплатят, но тези положителни резултати могат единствено да ги стимулират допълнително, когато се чувстват обезсърчени поради постоянните грижи, които полагат за децата си.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»