Възможност за включване в проекта “Beyond Silos”

Остава включването на 15 човека в проекта Beyond Silos за момента. Условието е това да са възрастни самотни хора над 65 години, които живеят на Logo BeyondSilosтериторията на гр. София и имат поне едно хронично заболяване. Допълнителни условия за включването им е, да не са настанени в домове, да са в риск от изолация, да не страдат от тежки психични разстройства, както и да ползват вид социална услуга (социален/личен асистент, патронаж и др). Всеки от участниците трябва да подпише предварително форма за информирано съгласие.

След подписването на тази форма всеки участник получава смартфон със специален софтуер както и апарат за измерване на кръвно налягане с Bluetooth за автоматично предаване на данни. За момента се следят температура на околната среда, кръвно налягане, сърдечна честота и двигателна активност. Предстои да бъде включен и мониторинг на телесното тегло, кислородната сатурация и др. На всеки участник е осигурена възможност за аудио и видео разговори с посочени от него близки и роднини.

В повечето случаи възрастните хора не са работили със смартфон и с подобни информационни системи. Ето защо социалните асистенти, които работят с тях, имат отговорността да ги обучат на работа с устройствата, да им предоставят подробна информация за услугата, както и да им предоставят информацията за употреба на български език. Също така социалните работници имат определен график за посещаване на възрастните хора като обикновено това се случва един път на две седмици. В тази връзка участниците имат възможността да получават напомнящи съобщения, за това кога ще ги посети социаният работник, кога да си пият лекарствата или кога имат час за посещение при лекар.

Потребителите имат възможност да се консултират със социалните асистенти и Кол центъра по различни въпроси, било то здравословни или при възникнали проблеми в процеса на работа с услугата. Едно от задълженията на потребителите е поне един път дневно да се обаждат на оператора на Кол центъра и да му съобщават за здравословното си състояние, другото ежедневно задължение е поне един път дневно да измерват кръвното си налягане с предоставения им апарат. Данните от кръвното налягане, както и от другите жизнени показатели, които се следят ежедневно се предават безжично до специално изградената база данни.

Потребителите както и техните близки роднини споделят удовлетвореност от услугата. Те дори я препоръчват на свои приятели и познати, но не всеки път техните приятели и познати отговарят на условията за включване. Ако вие познавате човек, отговарящ на посочените критерии, можете да се обърнете към нас за съдействие.

 Тази публикация произтича от проект Beyond Silos, който е съфинансиран от Европейската комисия в рамките на Програма за подкрепа на политиката в областта на ИКТ от Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации със споразумение за безвъзмездна помощ No 621069.

www.beyondsilos.eu

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»