Всеки има право на грижа

Logo BeyondSilosПродължават да се включват все повече нови хора в проекта BeyondSilos. Освен потребители, които получават безвъзмездно услугата, представляваща интегриранa здравна и социална грижа, част от проекта са и т.нар. контролни групи. Контролните групи биват единствено анкетирани, като целта е съпоставимост на резултатите. До момента анкетирани и включени в проекта са : 76 човека, като това са самотни възрастни хора над 65 год. възраст на територията на гр. София. Резултатите от анкетите са показателни, а възрастните хора има с какво да се гордеят.

Похвално е, че няма човек с

по-ниска степен на образование от „Основно“. Дори с такова образование е само един човек от анкетираните, а около 50 % имат магистърска степен. Четвърт от тях имат бакалавърска степен, а останалите са със средно образование. Похвалите не спират до тук. Според анкетата, едва двама човека са с наднормено тегло, а 72 % от тях употребяват алкохол по-малко от веднъж месечно. Настоящите пушачи са едва 5 човека, а болшинството никога не са употребявали тютюневи изделия. Не на последно място, над 60 % използват компютър ежедневно.

Въпреки възрастта, хората не са демотивирани и имат желание за живот. По-голямата част споделят, че смятат, че е чудесно да си жив, предпочитат да излязат навън и да правят нови неща. Също така по-голямата част от тях не смятат, че имат проблеми с паметта, не смятат и че ситуацията им е безнадеждна.

Това, което споделят като притеснения най-често  е липсата на социалният контакт. Тъй като са самотни, те споделят, че често се страхуват, че нещо лошо може да им се случи. Използвайки услугата BeyondSilos само след месец – те споделят, че са по-спокойни и уверени, че има някой, който да следи за тях и притесненията намаляват драстично.

Независимо от социалния статус – всеки има право на грижа.

BeyondSilos.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»