BeyondSilos - грижа от разстояние

Logo BeyondSilosЩе ви запознаем с историята на Иван Благоев. Той е на 78 години, медик по образование, но артист по душа. По-голямата част от живота си прекарва, занимавайки се с различни дейности в софийско читалище. Там, той е изключително деен и заема многообразни длъжности като председател, заместник председател, секретар, театрален режисьор и др. От 1991 г. насам Иван не може да си позволи

да се занимава активно с любимото си читалище и се налага да прекъсне работа, поради настъпило заболяване. Въпреки прекъсването обаче, неговите колеги не забравят за активната му, дългогодишна дейност и през ноември 2015 г. по случай 80 годишнината на читалището, с признателност му връчват почетна грамота.

  В момента Иван, е сам, разделил се е с любимите си хора и с любимите си занимания по един или друг начин. Страда от Паркинсон, множествен мултиплен миелом, както и редица други съпътстващи заболявания, поради което е със слаб имунитет и ограничава посещенията от външни лица, до минимум. Въпреки трудностите, през които преминава, Иван е оптимистично настроен и се радва, че е включен в проекта BeyondSilos и има кой да полага допълнителни грижи за него и от разстояние. За Иван, проекта е важен, защото има кураж и спокойствие, че не е самотен и има на кого да разчита, когато се наложи. „Болежките са си мои, не мога да ги подаря на друг, но се радвам, че има кой да ми помогне“, споделя той. Не на последно място за него контактът с външния свят и възможността да общува с нови хора, които се интересуват от него е истинско удоволствие.

BeyonSilos – всеки има право на грижа.

Тази публикация произтича от проект Beyond Silos, който е съфинансиран от Европейската комисия в рамките на Програма за подкрепа на политиката в областта на ИКТ от Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации със споразумение за безвъзмездна помощ No 621069.

www.beyondsilos.eu

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»