Възможност за смяна на личния лекар

llВ периода 01 – 30 юни, здравноосигурените лица имат право да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да се попълни формуляр „Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар“, който е достъпен на сайта на НЗОК. Въпреки че има полета за досегашния и бъдещия личен лекар, във формуляра следва да се въведат само личните данни на пациента, а останалата информация се вписва от новоизбрания лекар.

Във формуляра трябва да бъде вписана и датата, на която здравноосигуреният е направил смяната, като тази информация се вписва и в здравната книжка. Новоизбраният общопрактикуващ лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът, и от която дата Вие като здравноосигурено лице сте включен в пациентската му листа.Не е необходимо настоящият личен лекар да бъде известен за смяната, това се случва по служебен път.
За да бъде избран един лекар за джипи, той трябва да има договор с НЗОК. Информацията за лекарите със сключен договор със здравната каса също е поместена на електронната страница на НЗОК в секцията “Електронни услуги”.
Името и данните на общопрактикуващия лекар се вписват в здравната книжка, която остава у пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.
Вече е възможно пациентът да избере личния си лекар и онлайн. За целта е необходим електронен подпис. Услугата може да се стартира от адрес https://pis.nhif.bg или да се избере от меню Електронни услуги от електронната страница на НЗОК www.nhif.bg.
Редовният срок смяна на личния лекар е два пъти годишно - през юни и през декември, макар че е позволена и през останалата част от годината, когато обстоятелствата го налагат. Такива случаи са смяната на местожителството на пациентите или прекратяване на договора на настоящия общопрактикуващ лекар със здравната каса. Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, може да направи първоначален избор по всяко време на годината.
Когато пребивавате в друго населено място за срок, по-кратък от 1 месец и се налага да получите медицинска помощ по повод остро състояние, то Вие можете да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на съответните специалисти оказаната медицинска помощ спрямо Вас като лице, което не фигурира в пациентските им листи. Задължително е да носите със себе си и да представите здравноосигурителната си книжка.
Ако на Вас като здравносигурено лице Ви е поискано да заплатите оказаната ми медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми.
При случаи на нарушени права в здравеопазването не се колебайте да сигнализирате, посредством онлайн платформата на ЦЗПЗ

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»