Разширени индикации за приложение на лекарства от ЕМА

lekarstvaЕвропейската лекарствена агенция (ЕМА) разширени индикации за приложение на следните медикаменти:

– Cubicin (daptomycin) на Novartis Europharm ще се прилага и при деца на възраст 1-17 години с усложнени кожни и мекотъканни инфекции.

– Edurant (rilpivirin) на Janssen-Cilag, в комбинация с антиретровирусни медикаменти, ще се използва за лечение на HIV-1 инфекция при

пациенти на възраст >12 години с вирусен товар >/=100 000 HIV-1 RNA копия/ml.

– Vidaza (azacitidine) на Celgene ще се прилага и за лечение на възрастни пациенти >65 години с остра миелоидна левкемия, които не са подходящи за трансплантация на хемопотеични стволови клетки.

– Ement (aprepitant) на MSD, в нова лекарствена форма от 125 mg прах за орална суспензия, ще се използва при гадене и повръщане, свързани с умерена и тежка еметогенна противоракова химиотерапия при възрастни и деца >12 години.

– Xalkori (crizotinib) на Pfizer ще се прилага и като първа линия терапия на възрастни пациенти с анапластичен позитивен на лимфомна киназа (ALK) напреднал недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC).

– Cosentyx (sekucinumab) на Novartis Europharm е с две нови индикации за приложение. Медикаментът ще се използва в комбинация с methotrexate за лечение на активен псориатричен артрит при възрастни пациенти, след неуспех от предходна терапия с модифициращи заболяването антиревматични медикаменти (DMARD). Освен това, sekucinumab е показан и за терапия на активен анкилозиращ спондилит при възрастни пациенти, които не отговарят на конвенционалната терапия.

Източник: MedicalNews

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»