Законопроект предвижда отмяна на запрещението на хора с ментални увреждания

Psih. razstrojstvaЗакон ще отменя пълното или ограничено запрещение на хора с ментални увреждания, като те ще могат да се ползват и от мерки за подкрепа. Промените са записани в проекта на Закона за физическите лица, одобрен от Министерския съвет.
Законопроектът е на правосъдното министерство и предвижда предпоставката за придобиване на дееспособност да е единствено навършването

на 18-годишна възраст, а мерките за подкрепа на хората с увреждания да се определят от районния съд по адресната им регистрация.
Новите текстове са съобразени с ратифицираната от България в началото на 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хора с увреждания. Те са и отговор на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека срещу България („Станев срещу България” от 17 януари 2012 г., и „Станков срещу България“ от 17 март 2015 г.), с които се приема, че настаняването на лица с психични разстройства в социален дом, без да се потърси тяхното становище, нарушава основни права, защитени от Европейската конвенция по правата на човека.
Предвижда се мерките за подкрепа да бъдат поискани от самия човек с увреждания, от негов роднини по права линия, брат, сестра, съпруг, близък, с когото е изградена връзка на доверие или от органа по подкрепеното вземане на решения (кмета на общината). Процедурата се развива през Районния съд по местоживеене на лицето с увреждания.
Одобреният от съда подкрепящ трябва да съдейства на лицето с увреждания. Той трябва да му разяснява смисъла и последствията от разпореждане с права, да го подпомага при комуникацията със страните по правоотношения и при изразяване на волята му на разбираем за околните начин.
Мерките ще включват лично упражняване на права във връзка с управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, финансови средства, сключване на сделки, решение за лечение, участие в административни и съдебни производства.
Изключва се възможността мерки за подкрепа да се определят при сключване на брак, развод, сдружаване или съставяне на завещание. Тези права ще се упражняват самостоятелно, след подходящо консултиране.
За защита на хората с ментални увреждания и се предлагат и промени в Наказателния кодекс. Те предвиждат наказателна отговорност за подкрепящия в случаите на измама и злоупотреба с доверието на хората с умствена изостаналост, психична болест или деменция.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»