659 пациенти с „хепатит С” са поискали безинтерфероново лечение. НЗОК отпуснала вече на 372

В съобщение до медиите,от пресцентъра на НЗОК изпратиха информация за отпуснатото от НЗОК безинтерфероново лечение на пациенти с хепатит С. В nhifсъобщението се казва:
От 1 март 2016 г., когато бяха утвърдени „Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“ с включени медицински критерии за приложение на безинтерферонова терапия, до днешна дата в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са постъпили заявителни документи за лечение на Хепатит С с директно действащи антивирусни средства (ДДАС) от 659 пациенти. 372 от тях са разгледани. До края на август т.г. НЗОК е заплатила за лечение с ДДАС на 218 пациенти с Хепатит С – 15 463 253 лв. През септември е утвърдено лечението на 76 болни.
Лавинообразното увеличение на интереса за прилагане на това лечение  изисква прецизирането във всеки отделен случай, за да не затрудни достъпа до лечение на всички останали пациенти. На работна среща на представители на ръководството на НЗОК и водещите специалисти по гастроентерология са обсъждани възможностите през 2017 г. да бъдат оптимизирани медицинските критерии в изискванията за включване на новата терапия.
За да не се възпрепятства лечението на пациенти, които вече са подали заявления за скъпоструващото лечение, Надзорният съвет на НЗОК реши (решение № РД-НС-04-116 от 27.09.2016 г.) крайният срок за разглеждане на постъпилите документи да е до 31.12.2016 г., при стриктно спазване на поредността на входиране на медицинската и друга заявителна документация.
Заседанията на Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК се провеждат с участие на двама външни експерти – гастроентеролози, съобразно утвърдена заповед и сключени договори за експертна дейност в НЗОК, при удвоена честота на срещите в месечните графици.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»