Обсъждат система за верификация на лекарствата в България

lekarstvaНа 14 ноември (понеделник) 2016 г. в София ще се проведе съвместна конференция на GS1 България и Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) на тема: "Въвеждане на система за верификация на лекарствата в България – основни изисквания към фармацевтичните производители и ПРУ". Според Световната здравна организация около 2% от световния пазар на лекарства са фалшиви лекарствени продукти. По последни данни продажбите на фалшифицирани лекарства в Европа заемат 4,4% дял, а нелегалната търговия на лекарства в интернет е 50%.

Директива 2011/62/EС относно фалшифицираните лекарствени продукти, която е насочена срещу тревожното увеличаване на този феномен в ЕС, беше приета през 2011 г. В рамките на усилията за борба срещу фалшифицираните лекарства са предприети стъпки за разработване на инициативи за насърчаване на фармацевтичните изследвания в ЕС, за справяне с фалшифицирането и нелегалната дистрибуция на лекарства, за осигуряване на достъп до висококачествена информация за лекарствата, отпускани само по лекарско предписание, както и за подобряване на защитата на пациента чрез засилване на фармакологичната бдителност.
За да отговори на изискванията на Директива 2011/62/EС и публикуваните към нея делегирани актове, до 9 Февруари 2019 г. всяка страна в ЕС трябва да разполага със система за верификация на лекарствените продукти по лекарско предписание. В тази връзка през април 2016 г. у нас е регистрирана „Българска организация за верификация на лекарствата" (BgMVO). България е сред първите държави в Европа регистрирали такава организация.
Използването на 2D (двуизмерен) баркод е част от техническите изисквания, заложени в Директива 2011/62/EC. Баркод GS1 Data Matrix ще бъде използван като показател при различните нива на опаковане на лекарствата, което е и връзката с международните стандарти GS1.
Стандартите GS1 позволяват уникална идентификация и маркиране с баркод на стоки и услуги, и обслужват нуждите на различните сектори на индустрията за постигане на по-голяма ефективност, намаляване на разходите и по-добро управление на процесите. Стандартите включват и радиочестотна идентификация и споделяне на информация в реално време, електронен обмен на документи (поръчки, авизо, фактури), синхронизация на основни данни и други. Повече от 2 милиона фирми по света, изпълняващи различни функции по веригата на снабдяване, са внедрили стандартите в своите бизнес процеси, което им позволява да говорят на един език.
Доклад на McKinsey&Company* “Strength in unity: The promise of global standards in Healthcare” посочва значителните ползи за безопасността на пациентите и намаляване на разходите по веригата за снабдяване от използването на единен световен стандарт в здравеопазването. Според доклада внедряването на глобални стандарти по цялата верига може да спаси от 22 до 43 000 човешки живота и да доведе до предотвратяване на усложненията при 0,7 до 1,4 милиона пациенти.
Целта на предстоящата съвместна конференцията на GS1 България и БОВЛ е да събере представители на фирмите – производители на лекарства, притежатели на разрешения за употреба, както и представители на регулаторните органи – Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продути и други, и да даде възможност за обсъждане на въпроси, свързани с изпълнение на изискванията на Директива 2011/62/EC за фалшивите лекарства, изграждане и внедряване на система за проверка на лекарствените продукти в България и маркиране на лекарствата с GS1 Data Matrix баркод.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»