Още една общинска болница спира

Петричката болница МБАЛ Рокфелер ЕООД ще прекрати съществуването си. Причината е натрупаните огромни дългове. Само към НАП, дружеството дължи рокфелер - петрич1,5 милиона лева. Задълженията към доставчици пък са за над 1.8 милиона лева.
По предложение на кмета на Петрич Димитър Бръчков, Общинския съвет е приел решение за сливане на болницата с МБАЛ Св. Врач в Сандански. Общинският съвет на Сандански е дал съгласие за сливането.


Почти целия медицински персонал на МБАЛ Рокфелер ЕООД е бил против сливането и много лекари са реагирали остро на заседанието на местния парламент.
След сливането болница Рокфелер ще престане да съществува, а в Петрич ще има втори адрес на МБАЛ Св. Врач, в която трябва да бъдат преназначени лекарите и медицинските сестри.  
От решенията на общинските съвети не става ясно, какво ще стане с натрупаните дългове. Едната възможност е дълговете да бъдат приети от МБАЛ Св. Врач, което ще заплаши и нейното съществуване, въпреки че ще остане единствена в региона.
Другата възможност е МБАЛ Рокфелер да бъде обявена в ликвидация. В този случай всички материални и нематериални активи трябва да бъдат продадени и с получените средства да се покрият задълженията към НАП, доставчици и служители. Собственият капитал на дружеството е едва 1. 2 милиона лева, така, че е много вероятно след ликвидацията, да останат задължения за собственика – община Петрич.
Който и вариант да се избере, най-вероятно е в Петрич да остане извънболнична структура, а болничното лечение на петричани да се осъществява в Сандански.       
Болницата в Петрич е открита през 1929 година. Името Рокфелер е избрано, като благодарност към Фондация Рокфелер, с чиито пари е подпомогнато не само изграждането на болницата, но и борбата с маларията в региона в началото на 20-и век.
Болницата разполага в момента със 163 легла, разпределени в 9 отделения. Има и диагностични отделения без легла. В болницата работят 46 лекари, 125 медицински сестри и акушерки, както и 63 човека обслужващ персонал. Болницата обслужва 57 населени места (около 63 500 жители).

Маркирана като болници реформа

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»