ProEmpower с грижа за болните от диабет тип 2

diabetЗахарният диабет е най-разпространеното ендокринно заболяване, от което страда около 3% от населението в света. Разпространението на болестта засяга както развитите, така и развиващите се страни. Диабет тип 2 съставлява 90% от случаите на диабет, като останалите 10% се дължат главно на захарен диабет тип 1 и гестационен диабет.
ProEmpower - новият проект, в който ЦЗПЗ е партньор е свързан именно с грижата за страдащите от диабет тип 2. Първата област на

въздействие, към която проектът ProEmpower е насочен е свързана с ранното откриване на диабет тип 2. Според. Според Международната федерация, през 2015 г. недиагностицирани с диабет в световен мащаб са 193 000 000 пациенти, което в сравнение с 415 000 000 болни от диабет общо, означава че почти половината биват недиагностицирани за значителен период от време. Късното поставяне на диагноза има тежки последици, особено свързани с развитието на свързани с болестта усложнение като напр. болест на очите, сърдечно-съдови заболявания, увреждане на нервите, диабетно стъпало, които от своя страна влияят върху качеството на живот и здравните разходи.

Чрез анализиране на данните за пациента от вече съществуващи IT системи (национални/ регионални електронни здравни досиета, или където такива не съществуват, други информационни системи) както и чрез интегриране на вече съществуващи дейности за събиране на данни, ProEmpowar цели значително да подобри ранното откриване на диабет тип 2.
Партньорите по ProEmpower са на мнение, че ранното диагностициране може да спести до 30% от средните разходи от грижата за диабетноболните пациенти, заради навременното контролиране на болестта и избягването на късните усложнения.
Освен за ранното диагностициране на диабетноболните ProEmpower ще се грижи и за проследяването на болестта от самия пациент посредством IT технологии. Целта е активизиране на пациента и поемането на по-голяма отговорност към проследяване на състоянието от негова страна, което би довело до увеличаване ефикасността на грижата и намаляване на стреса и чувството за безпомощност на пациента. Крайният очакван резултат от проекта е подобряване качеството на живот на болните от диабет тип 2 .

 

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»