Личните лекари предлагат да се въведат по-сериозен контрол и санкции за отказващите да се имунизират

vaksiniУчастниците във втората конференция, свързана с ваксинопрофилактиката, организирана от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изпратиха своите искания в писмо до Членовете на комисията по здравеопазването както и до управителя на НЗОК, д-р Глинка Комитов.
Ето около какво се обединиха личните лекари:


1. Необходими са още по-активни действия за утвърждаване ролята на ваксинопрофилактиката като начин за предпазване от редица заболявания и техните, в много случаи, тежки последици или смърт.
За това е необходимо:
• Промяна в начина на предоставяне на необходимата на пациентите и медицинските специалисти информация: да се премине от „кампанийност“ към „постоянно информиране“, представяне на ползите от имунизацията, информация за безопасността на ваксините, както и нежеланите последици от отказа да бъдат приложени.
• Приоритет трябва да бъде ежедневното информиране на хората за целите и ползите от доброто ваксинално покритие, а не спорове с антиваксинални движения.
За постигане на посочените цели е необходимо съдействие от масмедиите, а също насочена държавна политика в тази насока: ясни послания, а също и финансиране.
• Обмисляне на разширяване на имунизационния календар на Република България, като се включат, например, антигени за ваксини срещу менингит тип Б, варицела, като израз на положителна оценка за значението на по- пълната ваксинопрофилактика.
2. Необходими са мерки за повишаване на ваксинационният обхват по задължителния имунизационен календар:
• Въвеждане от страна на държавните институции на по- сериозен контрол и санкции върху тези, които отказват прилагането на ваксини от задължителния имунизационен календар, при липса на противопоказания, и по този начин излагат на повишен риска останалата част от населението;
• Въвеждане на изисквания при постъпване в учебно заведение да са извършени изискуемите до дадения момент задължителни ваксини.
• Да се увеличи финансирането, което получават медицинските специалисти за извършване на ваксинопрофилактика
• Да се улесни и опрости начина на заявяване и доставка на ваксините от и до медицинските специалисти.
• Целенасочена кампания, която включва изброените по-горе в т. 2 дейности за подобряване изпълнението на задължителния имунизационен календар, ориентирана към пациенти и лекари, а също така включва и съответните инстанции, отговорни за съхраняване и доставка на ваксините до медицинските специалисти (подобряване на складовата база, транспорт и др.) 3. Възможни мерки за подобряване на обхвата с препоръчителни ваксини:
• Развитие на реимбурсния модел: - частично или пълно реимбурсиране на препоръчителни ваксини; - продължаване на Националната програма за първична профилактика на рак на маточната шийка; - по-голяма гъвкавост при разпределяне на средствата по Програмите. 5 - въвеждане и на други Национални програми за профилактика на ваксинопредотвратими заболявания (ротавирусни инфекции, сезонен грип – за рисковите групи, Хепатит А). 4. Необходими са промени за гарантирана наличност на ваксините за задължителния имунизационен календар:
• За да се избегнат евентуални бъдещи проблеми с осигуряване на достатъчен брой ваксини, в условията на непрекъснато променяща се среда по отношение на производството и доставките на ваксини в световен мащаб, са необходими промени в начина на планиране и провеждане на търговете за доставка на ваксини. Добре е те да бъдат реализирани поне една календарна година по-рано от изисквания момент за доставка. Това ще осигури устойчивост на процеса и по-голяма сигурност за изпълнението на ангажимента от страна на компаниите производители. 5. Подобряване на технологията на отчитане и оптимизиране на статистическите данни при ваксинопрофилактика:
• Определяне на начин за отделно, коректно регистриране на трайно пребиваващите извън страната деца, които по обективни причини не могат да бъдат обхванати. В противен случай, те генерират немалък дял неимунизирани, което води до отчитане на намален ваксинационен обхват.
• Уеднаквяване на отчетната информация по ваксинопрофилактиката, която се изисква от медицинските специалисти.
• Информацията да се подава към една институция и всички останали да я ползват оттам.
• При отчитане на работата по Национални програми (например НППРМШ) извършената от ОПЛ дейност да бъде част от общия отчет за дейността, както и да се оптимизира начина на отчитане на всяка ваксина.
• Последните няколко години нееднократно бяха променяни кодовете на имунизациите. Вследствие на което, в момента, софтуерите не се справят с извеждането на имунния статус на децата претърпели тези метаморфози на кодировки на имунизациите. Извлеченията за имунизационния статус на децата се правят „на ръка", което е изключително трудоемко. В резултат на това служителите на РЗИ не могат да проследяват коректно имунния статус на децата, което води до неточности в статистиката за процента на имунизираните. С цел подобряване на отчетността, оптимизиране на статистическите данни и коректното електронно извлечение от ЛАК (имунен статус), е необходимо да не се променят досега съществуващите кодове на имунизациите, а новите ваксини да се включат с нови различни от досегашните кодове.

• Да се повиши в пъти възнаграждението, което изпълнителите на медицинска помощ (ОПЛ и др.) получават за работа по програмата.

За целите на изложеното в т. 5 предлагаме формиране на работна група в най-кратък срок между представители МЗ, НЗОК и НСОПЛБ, която да обсъди практически решения на поставените проблеми.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»