НСЧБ стана член на най-голямата Европейска организация на работодателите в здравеопазването

Националното сдружение на частните болници(НСЧБ) стана пълноправен член на HOSPEEM - най-голямата Европейска организация на NSPH BG left GRADIENTработодателите в здравеопазването. Членове на HOSPEEM са сдружения от държави-членки на ЕС, представляващи болнични и/или здравни работодатели на национално и/или местно равнище с правомощия да договарят заплати, правила и условия на работа със синдикатите.

НСЧБ вече ще могат да играят активна роля в преговорите и в обсъждането на въпроси, важни за болничния сектор в цяла Европа, ще имат правото да предлагат теми за дискусии и да гласуват по обсъжданите въпроси в срещите на HOSPEEM. Сдружението вече ще има право да участват в Общото събрание на HOSPEEM и специализираните комисии и в органите на управление на HOSPEEM като Управителния съвет, Управителния комитет и Финансовия консултативен комитет, сподели Председателят на УС на НСЧБ, д-р Болтаджиев.
HOSPEEM има ключова роля в социалния диалог в болничния сектор. Организацията е активен участник в решението на въпроси, свързани със  здравеопазването и работната сила на европейско равнище и има пряко влияние върху определянето на политиките на равнище ЕС.
Европейската комисия има законово задължение да консултира с HOSPEEM всички предложения, засягащи болничния сектор.
В рамките на Европейския социален диалог HOSPEEM има правомощията да договаря споразумения, които могат да бъдат транспонирани в европейското законодателство, превръщайки ги в задължителни за всички страни членки на ЕС.
Членовете на HOSPEEM имат възможност първи да се запознават с предложенията на Европейската комисия.
HOSPEEM в рамките на Социалния диалог предоставят редовна и структурирана платформа за обмен на информация и опит на своите членове.
Организацията дава възможност да се увеличи разпознаваемостта на членовете си и осигурява достъп до мрежа от влиятелни партньори/заинтересовани страни на европейско равнище.
• HOSPEEM като член и на CEEP създава допълнителна възможност за получаване на информация и за оказване на влияние на междусекторния социален диалог.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»