БЛС притеснен за изпълнението на Закона за бюджета на НЗОК

questionsЛекарският съюз изпрати вчера Заявление за предоставяне на информация до здравната каса, относно плащанията за извършената през миналата 2016 г. медицинска дейност, неразплатените суми и всички задължения на НЗОК за 2016 г.
Ето и част от въпросите:
Осчетоводена ли е и разплатена ли е осъществената през 2016 г. От изпълнителите на медицинска помощ дейност,  регистрирана през информационната система на НЗОК? Налице ли са реално формирани задължения за извършена/регистрирана в информационната система на НЗОК като осъществена в полза на правоимащите лица медицинска помощ през 2016г, надвишаваща сумата на годишната стойност на разходите за видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, съгласно бюджета на НЗОК за 2016г. ? Каква е общата стойност на задълженията за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност? Сумата от 51 187 хил. лв. за извършена и отчетена болнична медицинска помощ през 2015 г., която декларирате в Отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г., че остава неразплатена тъй като се явява над първоначалните прогнозни стойности, планирана ли е за плащане и с какви средства от бюджета и за коя година?

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»