Експерти и НПО-та обезпокоени от обществена поръчка в областта на феталната морфология

 fetmorphНеправителствени организации от здравния сектор са силно обезпоковни от обявената от Министерство на здравеопазването обществена поръчка "Провеждане на обучение в областта на феталната морфология". Поръчката е на стойност 108 хил. лева и Министерството на здравеопазването търси изпълнител, който да проведе обучение на специалисти в областта на феталната морфология в рамките на 10 часа теоретична подготовка и 15 часа практика.

Феталната морфология е дейност, която изисква значително по-задълбочено изучаване, както показват програмите на водещи медицински центрове. Това казват в свое становище, изпратено до медиите от Сдружение „Естествено“, Асоциация по майчино-фетална медицина, Асоциация на българските дули, Акушерски кабинет „Зебра“, Фондация „Макове за Мери“, Сдружение „Институт за акушерски изследвания“, активисти и журналисти. Писмото е изпратено и до Министерство на здравеопазването на Р България, EЕА Grants Bulgaria, Посолство на Кралство Норвегия,Институт „Отворено общество“.

Ето какво още се казва в него:

"В България работят абсолвенти на The Fetal Medicine Foundation (FMF), център за обучение по фетална медицина, ръководен от един от водещите специалисти, основоположник на съвременната фетална медицина в световен мащаб и пионер на почти всички съвременни техники за диагностика и вътреутребно оперативно лечение – проф. Кипрос Николаидес. FMF е звено за следдипломна квалификация на лекари по майчино-фетална медицина, афилиирано с King’s College Hospital London (световноизвестна универсистетска болница) и Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Кралският колеж по акушерство и гинекология). Въпреки че не е единственото обучително звено по фетална медицина, за Европа FMF е референтен център по фетална медицина, към чиито клинични и научни препоръки и стандарти се придържат съответните научни дружества в останалите европейски държави. Обучението по фетална морфология като част от общото 2- до 3-годишно обучение по фетална медицина протича в два модула: основен 6-месечен модул, по време на който обучаващите се преглеждат не по-малко от 10 пациентки дневно, като една сесия продължава средно 40 минути, при необходимост повече. Тоест лекарите преминават обучение от средно 8 часа дневно в продължение на 6 месеца или общо 960 часа, в края на което полагат изпит пред 3-членна комисия и ръководителя на ФМФ, проф. Николаидес. Вторият модул е посветен на изследването на феталното сърце и се провежда в продължение на 3 допълнителни месеца. Абсолвентите на FMF притежават официални дипломи по фетална медицина, както и регистрация към General Medical Council (GMC) в Англия, която им дава право да упражняват фетална медицина. Те имат правото да провеждат обучения по фетална медицина и обучените от тях лекари могат да получат дипломи към FMF. Имената на българските лекари с диплома по фетална медицина могат да бъдат проверени на уеб-страницата на организацията, като никой от тях не е хабилитирано лице. В България работят и други специалисти по майчино-фетална медицина, обучени в други европейски центрове, но общият им брой е крайно недостатъчен за обхващането и адекватната диагностика на 70 000 бременности годишно. Радостни сме от факта, че Министерството на здравеопазването разпознава нуждата от обучение по фетална медицина и в частност фетална морфология. Ниското качество на феталната медицина извън столицата води до компрометирана пренатална грижа, късно разпознаване на вродените аномалии и усложнения на бременността, осуетява възможността за тяхното своевременно лечение, поставя майките и бебетата в рискови ситуации, увеличава мъртвите раждания и неонаталната смъртност и създава ред проблеми от медицински и икономически характер както за пациентите, така и за здравната ни система,  Въпреки това сме силно алармирани от факта, че с подобно обучение не само няма да бъде повишено качеството на пренаталната диагностика, каквато цел е заявена още със заглавието на проекта, а ще доведе до неговото дискредитиране. Това обучение е крайно недостатъчно и не покрива дори минималните критерии за качество, за да могат всичките 124 лекари да извършват адекватна диагностика и крие риск от намаляване на качеството на медицинската грижа за бъдещите майки от лица, които нямат необходимата квалификация. Тревога будят и изискванията към участниците, които кандидатстват за изпълнение на обществената поръчка. Например, изискването за включване в екипа само на хабилитирани лица ограничава броя на възможните обучители до най-много трима-петима в цялата страна и изключва специалисти, които са получили своето обучение в най-добрите обучителни центрове в чужбина, но не са хабилитирани. Няма и мотив за включване на подобно изискване, защото липсва условие тези лица да са се хабилитирали с научен труд в областта на феталната морфология. Сред изискванията са включени такива за общ стаж по специалността и стаж в звена по патлогична бременност, но липсват изисквания за стаж в областта на пренаталната диагностика. Изискването за извършено поне едно обучение по фетална морфология е крайно недостатъчно като се има предвид, че участниците следва да включат в екипа си хабилитирани лица.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»