НЗОК плати на болниците по нещо и за декември

Нови анекси към договорите подписаха болниците и касата. В тях освен надлимитна дейност за март-ноември, НЗОК пусна малко пари и за декември. На 28 nzokдекември НЗОК принуди болниците да подпишат анекси към своите договори, с които получиха с 15% по-малко от изработеното през месеца. С новите анекси, касата отпуска пари за половината от отчетените спешни случи през месец декември.
Защо за половината? Никой не казва. Как така, ако си отчел 20 спешни случая, касата плаща за 10 от тях? Какъв е принципа на разделяне? Никой не казва.
Всъщност казва, но не се пише. В анексите има само едното число се заменя с другото. По телефона се уточнява за които от всички спешни надлимитни пациенти да се изготви нова спецификация и за кои не.
Плащайки по този начин касата нарушава както закона, така и приетите от нейния Надзорен съвет правила. Никъде в нормативната уредба няма възможност през януари да се плати дейност за март – миналата година, нито да се изготвят нови спецификации, нови фактури за предишни периоди, за които вече са издадени такива.
Въобще, в НЗОК, както е ставало дума и друг път, законът се приема само за сведение, а решенията се вземат по целесъобразност.
Маркирана като лимити НЗОК

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»