Бърз, по-бърз, най-бърз, Москов!

Няколко дни преди да си събере багажа, Москов постави рекорд за най-бързия министър на планетата. Това не е шега. Вижте сами. На 19 януари 2017 година, moskov runУправителят на НЗОК изпраща писмо до МЗ (с изходящ номер 07-00-19/19.01.2017), с което иска информация от МЗ за „наличието на болнични легла на територията на област Русе, съгласно Националната здравна карта.”
Освен датата на писмото е интересен и самия въпрос. Всеки знае, че Националната здравна карта е приета с Постановление на Министерския съвет, а всички данни са публично достъпни на Интернет страницата на МЗ. Самия д-р Глинка Комитов е член на Националната комисия за изработване на Националната здравна карта. На базата на същата Национална здравна карта, НЗОК е сключило договори с болниците.      
Сиреч, д-р Комитов много добре знае колко болнични легла има в Русе, според здравната карта. Защо му е тогава на д-р Комитов да пита министър Москов? Да видим.
Москов сякаш само е чакал да го попитат. Той също много добре знае, колко болнични легла има в Русенска област, според Националната здравната карта, най-малкото защото е Председател на Комисията. Вместо да отговори, обаче Москов, светкавично свиква заседание на Националната комисия за изработване на Националната здравна карта. Имал е сигурно някакво предчувствие. Може и да му се е присънило, че потребностите на русенци за инвазивна кардиология са се увеличили. Речено, сторено, на 20.01.2017 се провежда заседание  Националната комисия за Националната здравна карта. Как е свикано, кой е присъствал и кой как е  гласувал не е известно. Комисията веднага установила, че потребностите на русенци за инвазивни изследвания от Нова година насам са нараснали.
Без да губи време още същия ден министър Москов праща писмо до Глинка Комитов под номер 20-00.110/20.01.2017. В него се казва:
„Уважаеми д-р Комитов,
Поставеният от Вас въпрос е разгледан на заседание на националната комисия за изработване на Национална здравна карта, проведено на 20.01.2017 година. Становището на комисията е следното:
Въз основа на оценка на потребностите е установена недостатъчност, съгласно Националната здравна карта е налице потребност от медицинска помощ, включваща инвазивна диагностика и/или ендоваскуларно лечение и възможност УМБАЛ Русе АД да сключи по изключение, извън регламентираните срокове, договор с НЗОК за медицинските дейности по съответните клинични пътеки.”
Звучи малко несвързано, но е дословно преписано от писмото.
Същия ден писмото на Москов вече е в НЗОК. По една случайност същия ден се провежда заседание на Надзорния съвет на НЗОК, който взема решение РД-НС-04-16/20.01.2017 г. В него „Приема направеното предложение на „УМБАЛ – Русе“  АД, гр. Русе да се предостави възможност за сключване на  допълнително споразумение за оказване на медицинска  помощ по клинични пътеки No 17, 18, 19.1, 20, 24, 25, 26 и  28.”
Да обобщим. В четвъртък шефът на касата се усъмнил, че има нужда от повече болнични легла в Русе. Писал на министъра, същия ден. Като видял писмото и министърът се усъмнил. В петък преди обед министърът свикал комисията. Тя решила, че леглата в Русе са малко. Към обед министърът пратил писмо на касата. След обед Надзорния съвет на касата наредил на Комитов са сключи по изключение нов договор с Русенската болница.    
Друг е въпросът, че двете решения – това на Националната комисия и на Надзорния съвет на НЗОК, пак не дават право на Комитов да сключи договор с Русенската болница. Чл. 59 ал. 3 на Закона за здравното осигуряване е категоричен:
Договорите по ал. 1 (между болниците и НЗОК) се сключват в писмена форма за срока на действие на НРД и са в сила до приемането на нов или при промяна на действащия НРД.
Законът не предвижда сключване на договор по изключение.
Очевидно е, че цялата работа е нагласена. Няколко държавни органа и ведомства, воглаве със самия министър се втурнали да нарушат закона, който сами преди това без много да му мислят създали. Защо и в чий интерес? Ще видим.
Маркирана като Здравна карта Москов

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»