Кръгла маса на тема: Кризите в българското здравеопазване - диагноза и лечение

conferenceНационалното сдружение на частните болници с участието на Българския лекарски съюз и Центъра за защита на правата в здравеопазването организира Кръгла маса на тема “Кризите в българското здравеопазване - диагноза и лечение“. Събитието ще се проведе в София Хотел Балкан на 14 февруари 2017 г. от 13:00 часа.

Във форума ще участват представители на Министерството на здравеопазването, НЗОК, Сдружението на общинските болници в България, Българска болнична асоциация и всички заинтересовани страни в здравеопазването – представители на правителството, политическите сили, пациентските организации, работодателите, синдикатите, директори на лечебни заведения, лекари и професионалисти по здравни грижи, и др.

Целта на Кръглата маса е не само да бъде форум, на който да се очертаят проблеми като свръхадминистрация и ограничаване на права и достъп, но също така по време на събитието да бъде изработен и приет консенсусен документ с визия за устойчива и ефективна за обществото ни система на здравеопазване.

Документът ще бъде изпратен до всички институции, заинтересовани от достъпното и навременно болнично здравеопазване в България, както и до средствата за масова информация.

Вярвам, че Вашето присъствие и активно участие ще допринесе за поправянето на множеството грешки, допускани в миналото и за намирането на правилната отправна точка за истинска промяна на системата към по-добро.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»