Информирано съгласие за по-добро здравеопазване

Участниците в Кръглата маса, организирана от НСЧБ приеха следната декларация за информирано съгласие:
dealНие долуподписаните,
След като се информирахме с най-големите подробности и изпитахме на гърба си  последиците от:
Лимитите върху заплащането на болничната и извънболичната медицинска помощ,
Лимитите върху леглата, отделенията и самата дейност на лечебните заведения, въведени с Националната здравна карта,
Множеството ненужни регулации, въведени с поредица медицински стандарти и алгоритми на клиничните пътеки,
Унижаващото човешкото достойнство събиране на пръстови отпечатъци,
Въведените ограничения за инвестиции и сключване на договори за оказване на медицинска помощ,

Даваме своето информирано съгласие за промени в системата на здравеопаването, насочени към:
Цялостна демонополизация на системата на задължителното здравно осигуряване (при запазване на задължителността й)
Мащабна дерегулация на дейностите, децентрализация на управлението и премахване на забраната за приватизация,
Овластяване на пациента и поставянето му в центъра на здравната система.

Информирани сме, че една такава промяна изисква известно време, добра подготовка и крие рискове, но това което е в момента може да ни доведе до гибел.

А това е недопустимо за всички нас – и като пациенти, и като професионалисти в здравеопазването и като граждани!

В уверение на това се подписваме:
Маркирана като реформа

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»