По-добри условия за болниците от другия месец

НЗОК прие, нови по-добри условия за болниците, които ще влязат в сила с новия НРД от 1-ви април.
nhifНа първо място бюджетите на болниците вече няма да са фиксирани месечно, а болниците ще могат да извършват корекции в рамките на тримесечието. До сега, болницата нямаше право на корекции и ако не достигнеше месечния бюджет разликата не можеше да се компенсира в друг месец, но ако надхвърлеше бюджета за месеца, надлимитната дейост не се заплащаше от НЗОК. По новите правила, ако болницата надвиши лимита в един или два месеца ще може да го компенсира в третия месец.
На второ място НЗОК въвежда възможност при отчитане на надлимитна дейност в рамките на 3% от определения бюджет за тримесечие, същата да се заплаща без да се извършват корекции в цените. При надхвърляне на 3%, обаче ще се предприемат действие по корекция на цените на клиничните пътеки, съответно процедурите.
На трето място, Надзорният съвет на НЗОК вече няма да определя бюджетите на всяка болница, а само бюджетите на РЗОК за годината и по месеци. Бюджетите на отделните болници ще се определят с договорите от самата РЗОК, а НС на НЗОК само ще осъществява контрол.
На следващо място, като база за определяне на бюджетите на болниците за 2017 година няма да бъде взета средногодишната стойност от 2016 година, а стойността през последното тримесечие. Това се прави, защото поради промяната в клиничните пътеки, в началото на действие на служебното НРД, повечето болници дори не са се доближили до лимитите си. Оперативното ръководство на НЗОК е отчело този факт и за това е решило да игнорира ниските показатели и те няма да бъдат използвани, като база за изчисляване на бюджетите за новия НРД.
Оперативното ръководство е внесло в НС на НЗОК предложение за месеците април, май и юни в договорите с болниците да не се фиксират бюджети, а само да се посочат индикативни,  прогнозни стойности, като по-нататъшните разчети да се направят на базата на отчетената през тримесечието дейност по РЗОК и по отделни болници.
За съжаление, това най-добро по рода си предложение, правено през последните 5 години, не е било одобрено от Надзорния съвет на НЗОК, където решаващо се оказало опасенията на министерството на финансите да не се наруши бюджетната дисциплина.
Въпреки това самата идея да се предложи вариант на договор без фиксиран бюджет заслужава поздравления. Щом оперативното ръководство на НЗОК е осъзнало, че може и без фиксирани бюджети, рано или късно и НС на НЗОК ще узрее за такова решение, особено ако престане безкритично да слуша чиновниците от министерството на финансите.
Маркирана като болници лимити НЗОК

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»