NSVOK top banner

Вход
Обновен 13:45 EET, Dec 12, 2018

НЗОК

 • patients videoЕдно съобщение във връзка с преговорите за Анекс към НРД 2018, публикувано на сайта на БЛС предизвика редица коментари на заинтересовани страни. Съобщението гласи следното:
  „Във връзка с въвеждането от страна на НЗОК на видеоконтрол в ангиографските зали беше договорено: обхватът на наблюдението да бъде само на входа на залата, като идеята е да се установи дали в операционната са влизали лекар и пациент за извършване на съответната процедура. Камерите ще бъдат разположени вътре в залите, но изрично беше упоменато, че под наблюдение ще бъде само входът. Записите ще се представят, само ако бъдат изискани при проверка и ще се съхраняват в срок до 30 дни, както е разписано по закон.”
  Основен принцип, заложен в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е лични данни да се събират само ако са необходими и без тях не може да се осъществи дейността/предостави услугата.

 • drugs limitОт следващата година Здравната каса налага лимити и на лекарствата, които се заплащат изцяло или частично от нейния бюджет. Правно основание за това, дават приетите с преходните разпоредби на Закон за бюджета на НЗОК за 2019г., промени в Закона за здравното осигуряване. Целта на новите лимити е да се „гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК”.
  Механизмът на лимитиране ще се прилага спрямо всички Притежатели на разрешения за употреба и спрямо всички лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК.
  Той ще се прилага в случаи на надвишаване на предвидените бюджетни разходи за всяка една от основни групи лекарства:
  1. Лекарства за домашно лечение, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза (основна група А);

 • blsПреговорите за анекс към НРД 2018 приключиха тази седмица с последните заседания на работните групи. Предстои ръководствата на двете организации официално да подпишат анекса към договора. Измененията ще засегнат главно цените и обемите на медицинската помощ. Още преди старта на преговорите, УС на БЛС предупреди, че голяма част от получените от лекари и структури на БЛС искания за промени в НРД са фиксирани в Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Предвид краткия срок за подписване на Анекс към НРД 2018 – 31 декември, тези предложения няма бъдат приети и нормативно отразени в Наредба № 3 и съответно в НРД.
  В съобщение от миналата седмица, УС на БЛС обобщи постигнатото по време на преговорите:

 • jeni nachevаНовата агенция за медицински надзор, която от догодина обединява дейностите на Агенцията по трансплантациите и Медицинския одит, няма да бъде оглавена от досегашния директор д-р Михаил Христов. Това съобщи в Сутрешния блок на БНТ заместник-здравният министър Жени Начева, но не уточни кой ще е той. В рамките на 3 месеца трябва да стане и преструктурирането на ЦФЛД, който ще премине към НЗОК.
  Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването: Бюджетът на НЗОК касае всеки един от нас и е важно всички да са наясно с промените, които правим, а и медицинското съсловие. Преместването на Фонда за лечение на деца беше мотивирано единствмено от факта, че касата има невероятен, практически и професионален опит. Тя е контактна точка за комуникация с европейските държави-членки по тези въпроси. Тя заплаща 2/3 от лечението на децата, чието лечение в чужбина и в момента се финансира от ЦФЛД.

 • reformНа 29.11.2018 г се състоя среща между експерти от НЗОК и представители на Организация на пациентитес ревматологични заболявания в България, Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит и Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев.
  По време на срещата беше обсъдена възможността Амбулаторна процедура 42 „АМБУЛАТОРНО НАБЛЮДЕНИЕ/ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПОЛИАРТРОПАТИИ И СПОНДИЛОПАТИИ“ да бъде извършвана освен в болници и в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, тъй като настоящият механизъм на проследяване на лечението създава множество затруднения на пациентите, тъй като им се налага да пътуват до съседен град , за да може административно да им бъдат подготвени документи по АП 42, за да продължат своето лечение.
  Припомняме, че преди създаването на АП 42 пациентите бяха наблюдавани и диспансеризирани от специалисти ревматолози, работещи в извънболничната медицинска помощ.

 • money nhifПарламентът прие закона за бюджета на НЗОК за 2019 година. Дебатите около приемането бяха вяли и завършиха със закана на опозицията да оспори закона пред Конституционният съд. Законът ще бъде оспорен не заради бюджета, а заради приетите заедно с него поправки в множество други закони, някои от които съществени.
  Въпрос, който рядко се поставя е дали изобщо бюджета на НЗОК трябва да се приемат като закон?
  Бюджетът по принцип е счетоводна план сметка, прогноза за бъдещи приходи и разходи на Правителството за административни дейности. В случая с НЗОК, това не са нито приходи, нито разходи на Правителството, нито са за административни дейности. Парите на НЗОК служат за заплащане на медицински услуги извършвани от лечебните заведения на здравноосигурени лица, което е чиста стопанска дейност, осъществявана от търговски дружества.

 • limits noМного болници, вече заведоха дела срещу НЗОК за неплатената надлимитна дейност през последните три години. Задълженията на касата са за около 160 милиона лева за 2015, 2016, 2017 и 2018 година. Заведените до този момент искове са за над 45 милиона лева.
  Решаването на делата за надлимитна дейност на болниците, обаче показа още веднъж и дефектите на съдебната ни система. Вече има над 50 дела, по които съдилища от цялата страна и на различни инстанции са осъдили НЗОК да заплати надлимитната дейност на болниците, независимо от наложените с договора лимити. Съдиите се аргументират с това, че клаузите на договора, с които се налагат месечни лимити, отнемат закрепено с Конституцията и Закона за здравното осигуряване право на пациента да получи безплатна медицинска помощ в избрано от него лечебно заведение.

 • Ananiev usmivkaСлед окончателното гласуване на текстовете на закона за бюджет на НЗОК за 2019 година, здравният министър Кирил Ананиев благодари на депутатите и определи бюджета като "много по-добър от настоящия". "Убеден съм, че времето на безвремието в здравеопазването приключи", каза той. 
  За догодина в бюджета на здравната каса са предвидени почти 4,3 млрд лв. приходи, което е с 418,4 млн. лв. повече от тези за 2018 г. Предвидените разходи пък са в размер над 4,3 млрд. лева, което е с 489 млн. лв. повече в сравнение с миналата година. 
  Новите лечебни заведения - регистрирани за първи път след 1 януари 2019 година, няма да могат да сключват договори с НЗОК.

 • korneliq ninovaПромените в 18 закона през Преходни и заключителни разпоредби на специален закон, какъвто е бюджетът на Здравната каса е звучен шамар върху българското право, смята Председателят на БСП Корнелия Нинова. „Това е тежък удар върху българския законодателен процес и петно върху лицето на българския парламент. Ето защо, на основание на Закона за нормативните актове, правилника за неговото приложение и Конституцията на Република България, „БСП за България" внасяме Закона за бюджета на Здравната каса в Конституционния съд”, заяви от трибуната на Парламента Нинова .
  Тя обвини управляващата коалиция, че нито един депутат не е станал да защити политиката в здравеопазването.

 • stranskiУМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен осъди на първа инстанция НЗОК да изплати сумата от 128 130лв., за извършена болнична медицинска помощ на задължително здравно осигурени лица за месец март 2016г.,надлимитна дейност, ведно със законна лихва върху сумата до окончателното й изплащане. НЗОК е осъдена също да изплати деловодни разноски в размер на 9 417лв.
  Съдът приема, че клаузите на чл.40 ал.3 от Индивидуалният договор, в който е предвидена забрана, а именно „изпълнителят не може да отчита с финансово- отчетни документи дейности /лекарствени продукти/ медицински изделия на стойност надвишаваща утвърдената в приложение 2 за съответния месец“ и на чл.42 ал.1 „стойността на финансово отчетните документи по чл.28 и чл.52  не следва да надвишава размера на определените стойности по приложение №2.“, противоречат на разпоредбите на чл.35 ЗЗО относно правата на здравноосигурените лица да получат медицинска помощ и на регламентираните в чл.45-47 ЗЗО задължения на НЗОК

 • heetingЕдна от най-големите като сграден фонд и брой легла болници в страната остана без отопление за повече от седмица. Старозагорската университетска болница "Проф. Стоян Киркович" се отоплява на газ, но доставчикът спря подаването миналата седмица, заради неизплатени доставки за повече от 100 000 лева.
  От ръководството на лечебното заведение още вчера увериха, че парното ще заработи съгласно утвърдения режим на работа веднага след като газоподаването бъде подновено, съобщава БНР. Подписано е споразумение между болницата и доставчика на газ за разсрочено изплащане на задълженията.

 • best practisesВъпреки, че дейностите в медицината са много разнообразни, те могат да се сведат до две фази – диагностика и лечение. По правило лекарят участва, нещо повече, развива най-добре уменията си, ако участва и в диагностиката и в лечението. Никой хирург не влиза в операционната преди да се е уверил лично за диагнозата, необходимостта от конкретен вид операция и всички обстоятелства, които могат да повлияят на благоприятният изход. Същото важи и в случаите, когато не се налага операция, а консервативно лечение. Лекарят, който е поставил диагнозата, предписва и лекарствата и проследява ефекта от приемането им.
  Ако един лекар работи основно в болница, той не само би могъл, но би било най-добре за неговото развитие като специалист и за пациентите му, да преглежда и амбулаторно, да консултира и насочва за лечение в болницата, а след това да проследява ефекта от лечението. Това казва медицината.

 • prouchvЕдна трета от българите следят дебатите около бюджета за следващата година. Въпреки, че по-големият дял не са заинтересовани от параметрите му, 65% от всички запитани смятат, че те са важни. Това показват резултати от проучване на „Тренд” по поръчка на „24 часа”. В здравеопазването, социалната сфера и образованието българинът вижда най-големи проблеми и смята, че за тези сфери трябва да се отделят повече пари.
  Въпреки добрите макроикономически показатели, 85% от българите не усещат подобрената икономическа ситуация по своя джоб.

 • d rMadjarovЗащо Българският лекарски съюз е недоволен от проекта на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и какво ще отстояват лекарите за бъдещия бюджет, който касае пациентите - темата коментира в Сутрешния блок на БНТ председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров. Според него фундамент в бюджета е прехвърлянето на средства в различните сектори на здравеопазването, като по този начин ощетени могат да бъдат пациентите.

 • d rKatsarovЗабрана за прехвърляне на средства от едно перо в друго с цел увеличаване на парите за болнична и извънболнична помощ няма да решат проблема. Това коментира в предаването "Нещо повече" по БНР д-р Стойчо Кацаров – председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването. Поводът са исканията, поставени от Българския лекарски съюз.

 • BLS BTAПредседателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров съобщи на пресконференция в БТА, че всяка година в бюджета на НЗОК най-малко 20 - 30 млн. лв. се пренасочват от перо в перо. По думите му и тази година в първичната извънболнична помощ ще останат близо 7 млн. лв. неусвоени. Според него средствата остават неизползвани заради различни административни изисквания, които се променят ежегодно. Както вече информирахме, от съсловната организация настояват през 2019 г. категорично да не се дава възможност за прехвърляне на средства от перо в перо и това да бъде записано в Закона за бюджета на НЗОК.

 • blsУправителният съвет на Българския лекарски съюз изпрати декларация относно Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2019 година до председателя на Народното събрание, председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси, председателя на комисията по здравеопазване в парламента, премиера, министъра на здравеопазването и председателя на Надзорния съвет на здравната каса. В нея се казва:

 • reumaНа 15 октомври тази година, НЗОК за пръв път въведе термина разходна ефектиност на лекарствена терапия в Указания за лечение на някои болести, като серопозитивен ревматоиден артрит, системен лупус, болест на Бехтерев, болест на Крон и др. На пръв поглед се създава впечатление, че целта на промяната е да се използват най-евтините лекарства на пазара, което основателно предизвиква опасенията на много пациенти, че вече ще бъдат лекувани с най-евтиното, а не с най-доброто лекарство.
  Разходната ефективност при медикаментозното лечение на различни заболявания не е нещо непременно лошо. Прилагането на методи за изчисляване на този показател може значително да снижи разходите за лечение, както на отделният пациент, така и общите разходи за лекарства. Това ще позволи спестените средства да бъдат използвани за включване на нови групи заболявания и медикаменти в реимбурсните списъци. Стига методите да се прилагат коректно.
  С измененията на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, внесени заедно с бюджета на НЗОК, се дава легална дефиниция на понятието:

 • profilak pregledДен допълнителен отпуск, ако отидем на профилактичен преглед и представим амбулаторен лист пред работодателя. Идеята е на Регионалната здравна каса в Русе, според която въвеждането на стимули вместо санкции за задължителните профилактични прегледи, е значително по-ефективно. В Русе едва 30% от всички 200 000 здравноосигурени са минали на профилактичен преглед тази година, съобщават от БНТ. През последните 3 години не повече от 40% от подлежащите на профилактичен преглед се възползват от него. Според закона за здравето глобата за първо неявяване на преглед е от 50 до 100 лв. , а при повторно - от 100 до 200лв.
  „Което като цяло е неефективно, защото тия санкции трябва да се налагат от служители на РЗИ, които не могат да глобят 5 човека, а всичките, което няма как да стане физически“, обясни Калоян Копчев - директор на Районната здравноосигурителна каса – Русе.

 • budjet19Промяна в проектозакона за бюджета на НЗОК за 2019 г. между двете четения. От ГЕРБ са предложили болници, на които не достигат специалисти, за да осигурят пълен обем от нужната медицинска помощ на хората от района, да имат право да работят с външни лекари на допълнителен договор. Извършената от тях дейност ще бъде заплатена на болницата, информират от вестник 24 часа. Първоначалният вариант гласеше, че от догодина касата ще плаща за дейност в болница само ако тя е извършена от лекар на основен трудов договор в нея. Целта бе да се спре гастролирането на доктори. За болниците в малките населени места обаче това означаваше да останат без специалисти.