КЗД глоби ректора на МУ Пловдив за дискриминация

kostianevКомисията за защита от дискриминация установи дискриминация в отношението на ректора на Медицинския университет в Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн спрямо доц. д-р Радост Асенова.
Комисията Установява, че Ректорът е извършил тормоз по признак „лично положение“ по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. във вр. с чл.5 и чл.4 ал.1 от ЗЗДискр., като не е приложил еднакви критерии за избор на Завеждащ секция „Обща медицина“ и е назначил лице в противоречие с утвърдената обичайна практика на университета, без това да е подкрепено от обективно налични мотиви.

На основание чл.65, т.3 от Закона за защита от дисриминация на проф. Костянев е наложено административно наказание глоба в размер на 600лв., както и е дадено задължително предписание в отговор на искане по чл.76,ал.1 вр. с чл.47,т.4 от ЗЗДискр. за предприемане на конкретни мерки за избягване и недопускане на неравно третиране при избор за заемане на определени длъжности,като се съставят и утвърдят вътрешни правила за това  и се съблюдава точното им прилагане.
Производството е образувано по жалба на доц. Асенова. С решение на катедрен съвет на катедра Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина тя е била утвърдена за Ръководител секция Обща медицина. Другият кандидат за същата длъжност доц. д-р Людмила Деспотова -Толева не е получила подкрепата на катедреният съвет. Ректорът обаче назначил на свободната длъжност Толева, а не Асенова.
Решението на КЗД е било обжалвано от Ректора пред Административен съд Пловдив, но жалбата му е била отхвърлена.

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Маркирана като Медицински университет

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»