NSVOK top banner

Вход

Клиничните лаборатории, на които имаме доверие!

NSVOKКато независима, неправителствена и нестопанска организация, ЦЗПЗ е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК).
Контролът се осъществява ежемесечно за основните лабораторни показатели, а оценката на резултатите на всяка една лаборатория се прави автоматично, на базата на изцяло внедрения Международния стандарт ISO 13528.

Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории е сертифицирана по ISO 9001:2015. Сертификатът за качество е издаден от Tuv-Rheinland под номер 9005086836.isoЕто защо, участието на лабораториите в НСВОК гарантира ефективен контрол над качеството на резултатите.
Тези факти и аргументи ни дават всички основания да препоръчаме  следните клинични лаборатории, сертифицирани от нас:

Медикал инвест МДЛ Прима лаб ООД
адрес: гр. Русе, ул. Църковна независимост № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Георги Тодоров

СМДЛ „Лаборекспрес 2000“ ООД
адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ул. Ген.  Столипин № 18,
завеждащ клинична лаборатория: д-р Снежан Снегаров

СМДЛ „Армилабор“ ООД
адрес: гр. София, ул. Георги Софийски № 3 – Поликлиника на Военна болница
завеждащ клинична лаборатория: д-р Галя Цонева

СМДЛ „Статус“ ООД
адрес: гр. Варна, р-н Одесос, ул. Бдин № 9
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светослав Тодоров

СМДЛ „Ескулап“ ЕООД
адрес: гр. София, ул. Овча купел, бл.421, вх. д, ет. 1, ап. 119
завеждащ клинична лаборатория: д-р Сия Механджийска

СМДЛ „Май Лаб“ ООД
адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски“ № 55, ет. 2
завеждащ клинична лаборатория: д-р Наталия Митева – Петрова

ДКЦ „Св. Анна“ ЕООД 
адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Златка Михайлова

ДКЦ „Пълмед“ ООД – Пловдив
адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недялка Димитрова

ДКЦ  „Сливен“ ООД
адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов № 5
завеждащ клинична лаборатория: д-р Веселина Коналиева

ДКЦ „Софиямед“ ЕООД
адрес: гр. София 1797, бул. Г.М.Димитров № 16
завеждащ клинична лаборатория: д-р Татяна Тодорова

МЦ Европейска кардиология ЕООД 
адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. Крум Попов № 50-54
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светлана Енчева

МЦ Европейска здравна грижа – Стара Загора ЕООД 
адрес: гр. Стара Загора, ул. Димитър Подвързачов № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Цонка Хабиб

МЦ „Полимед“ АД
адрес: гр. София, ул. Брегалница № 47
завеждащ клинична лаборатория: д-р Воинка Крумова

МЦ „Трета поликлиника“ ЕООД
адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий № 84/ ул. Дунав № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Мариела Русева

МЦ „Бургасмед“
адрес: гр. Бургас, к-с Меден рудник, зона А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недка Танева

Кардиологичен медицински център - Варна 
адрес: гр. Варна, ул. Дрин № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светлана Попова

Кардиологичен медицински център Велико Търново ЕООД
адрес: гр. Велико Търново, бул. България № 38
завеждащ клинична лаборатория: д-р Владимир Николов

Кардиологичен медицински център – Ямбол ЕООД 
адрес: гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев № 69
завеждащ клинична лаборатория: д-р Стела Желева

МЦ Европейска здравна грижа – Бургас ЕООД
адрес: гр. Бургас, ж.к. Възраждане, ул. Княгиня Мария Луиза № 27
завеждащ клинична лаборатория: д-р Анна Самарджиева

Кардиологичен медицински център – гр. Плевен   
адрес: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 11
завеждащ клинична лаборатория:  д-р Галя Георгиева

МБАЛ „Черноморска – Бургас“  
адрес: гр. Бургас, к-с Меден рудник, зона А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недка Танева

МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД
адрес: гр. Червен бряг, ул. „Червен бряг“ № 61
завеждащ клинична лаборатория: д-р Маргарита Милева

МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД
адрес: гр. Бургас, ул. Възраждане № 13
завеждащ клинична лаборатория: д-р Васил Костадинов

МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД
адрес: гр. Нови пазар, ул. Христо Ботев № 22
завеждащ клинична лаборатория: д-р Пенка Колева

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД
адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов № 5
завеждащ клинична лаборатория: д-р Веселина Коналиева

МБАЛ Света Богородица ООД 
адрес: гр. София, ул. Тракия № 46
завеждащ клинична лаборатория: д-р Али

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ ЕАД
адрес: гр. София, бул. „Ак. Иван Гешов“ № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ирена Димитрова

МБАЛ Тракия ЕООД 
адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий № 84/ ул. Дунав № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Мариела Русева

МБАЛ Велики Преслав ЕООД
адрес: гр. Велики Преслав, ул. Л. Каравелов № 51
завеждащ клинична лаборатория: д-р Стоянка Танчева

УМБАЛ „Пълмед“
адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недялка Димитрова

СБАЛ по кардиология Варна ЕАД
адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ж.к. Чайка, ул. Н. Вапцаров № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Александрова Вутова

СБАЛ по кардиология ЕАД
адрес: гр. Ямбол, ул. Д. Благоев № 69
завеждащ клинична лаборатория: д-р Силвия Бъчварова

СБАЛ по кардиология ЕАД
адрес: гр. Плевен, ул. Владимир Вазов 91
завеждащ клинична лаборатория: д-р Галя Георгиева

СБАЛ по кардиология Велико Търново ЕАД  
адрес 2: гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Владимир Николов

УМБАЛ „Св. Анна“ - гр. София
адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов“ № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Златка Михайлова

УМБАЛ Лозенец
адрес: гр. София, ул.  Козяк № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ася Станчева

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД
адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66
завеждащ клинична лаборатория: д-р Таня Тенева

МДЛ Лина ЕООД
адрес: гр. Бургас, к-с Зорница бл. 75
завеждащ клинична лаборатория: д-р Васил Костадинов

МБАЛ Гулянци ЕООД
адрес: гр. Гулянци, ул. Васил Левски № 34
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ирена Генчева

МБАЛ Проф. Д. Ранев ООД
адрес: гр. Пещера, ул. П. Цикалов № 42
завеждащ клинична лаборатория: д-р И. Йорданова

МБАЛ Здраве ООД – Пълмед
Пловдив, ул. Перущица № 1А
Завеждащ клинична лаборатория: Д-р И. Михалкова

МЦ Профилакториум
Перник ул. Протожерица № 102
завеждащ клинична лаборатория: д-р Славка Славова

ДКЦ-I Пазарджик ЕООД
Пазарджик, ул. Константин Величков № 50
завеждащ клинична лаборатория: Д-р Цветана Петрова Лепарова

МБАЛ Пулс АД
гр.Благоевград, ул."Славянска" 62
завеждащ клинична лаборатория д-р Фетфова

Медикус Алфа СХБАЛ ЕООД
Гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" № 21
завеждащ клинична лаборатория

Медицинският институт на МВР
гр. София, бул. Скобелев № 79
завеждащ клинична лаборатория д-р Йорданова

СМДЛ Карилаб ООД
гр. София, ул. В. Григорович № 38
завеждащ клинична лаборатория д-р Калина Бачева

Неоклиник“ МЦ СИП ЕАД
гр. София, бул. П.Ю. Тодоров № 20
Ръководител Д-р Розалина Чобанова

Биолаб МДЛ ЕООД
гр. Стара Загора, бул. "Св. П. Евтимий" 77, поликлиника Статус
Ръководител Станимир Станчев

МБАЛ Св. Н. Чудотворец ЕООД
гр. Лом, ул. Т. Каблешков № 2
Управител д-р Героги Савков

МБАЛ-Свиленград ЕООД
гр. Свиленград, ул. Сан Стафано № 1
Управител д-р Димитър Ермов

ДКЦ ХХ -София ЕООД
гр. София, бул. Ген. Ст. Тошев № 15-17
Управител: Любка Асенова

ДКЦ ХХХ-София ЕООД
гр. София, ж.к. Обеля 2
Управител: Д-р Ганчо Витанов

ДКЦ  V - Св. Екатерина ЕООД
гр. Варна, ул. Сава № 2
Управител: Д-р Галинка Павлова

МЦ Фи Хелт АД
гр. София, ул. Проф. Ал. Фол № 2
Управител: Д-р Даниела Чавдарова

МБАЛ Уни Хоспитал ООД
гр. Панагюрище, ул. Г. Бенковски № 100
Управител: Д-р Лучия Добрева

СМДЛ Май Лаб ЕООД
гр. София, ж.к. Надежда, бл. 632, вх. 7, партер
Управител: Васил Каменов

МБАЛ Сърце и мозък АД
гр. Плевен, ул. Пиер Кюри 2
Управител: д-р Нисторова

МБАЛ Медика Русе ЕООД
гр. Русе ул. Рига 35
Началник Д-р Димова

ДКЦ XXIX София ЕООД
гр. София, ул. Г. Измирлиев № 8
Управител Д-р Р. Спасова

ДКЦ-1 Лом ЕООД
гр. Лом ул. Т. Каблешков № 2
Управител Д-р Чавдар Антонов

УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
гр. София бул. "Академик Иван Гешов" № 15
Началник д-р Ирена Иванова

МБАЛ Ботевград ЕООД
гр. Ботевград, ул. "Божко Божилов" № 1
Управител: д-р Пламен Китанов

СМДЛ Статус ООД клон Търговище
гр. Търговище, ул. "Спиродон Грамадов" № 39
Ръководител: Д-р Светослав Тодоров

Маркирана като Лаборатории
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични сред... Прочети още ...

За правата на пациента

bgflag1Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...