NSVOK top banner

Вход

НЗОК не е нито депутат, нито Министерски съвет

nhif flagsПричина за настоящият коментар е появилите се в различни медии и социални мрежи пакет от предложения за изменения на здравните закони. Предлагат се промени на общо 16 закона, които са разписани на 42 страници. Предлаганите изменения ще бъдат приети, като преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджет на НЗОК за 2019 година. За понеделник от 8.00 часа е насрочено заседание на НС на НЗОК, на което се очаква да бъдат приети измененията в законите. Косвено това потвърди и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев при провелите се днес дебати по вота на недоверие.
Според чл. 15 от Закона здравно осигуряване НС НЗОК одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването.
Съгласно чл. 29 от ЗЗО, Управителят на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в съвет проект на закон за бюджета на НЗОК.
Съгласно алинея 3 на същия закон със Закона за бюджета на НЗОК задължително се определят и размерът на задължителната здравноосигурителна вноска, приходите и разходите по бюджетна класификация, както и диференцираните разходи по здравноосигурителните плащания за:

1. първична извънболнична медицинска помощ;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ;
3. дентална помощ;
4. медико-диагностични дейности;
5. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и лекарствени продукти за злокачествени заболявания за лечение в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински дейности;
5а. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ;
6. болнична медицинска помощ;
7. други здравноосигурителни плащания, предвидени в НРД;
8. медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.
Точка. Законодателят изчерпателно е изброил какво съдържа закона. НС на НЗОК няма право да приеме нито повече, нито по-малко от определеното със закона.
НС на НЗОК и нейният Управител нямат право на законодателна инициатива, за изменение на Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за обществените поръчки и който и да е закон с изключение на този за бюджета на НЗОК.
Право на законодателна инициатива съгласно чл. 87 от Конституцията имат всеки народен представител и Министерският съвет. Нито отделните министри, нито Президентът, нито който и да е друг, може да предлага закон в Народното събрание.
Гласуването и предлагане на изменения на 16 закона, като преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджет на НЗОК е в нарушение на Конституцията на Република България, защото НЗОК не е нито народен представител, нито е Министерски съвет.
Това е потвърдено и с Решение No 17/1995 г. на Конституционния съд, според което всеки ежегоден бюджетен закон е закон само на формално основание, защото се приема от Народното събрание. Бюджетните закони не могат да съдържа правни норми, които уреждат обществени отношения. В разходната си част те съдържат единствено разпоредби, с които се овластяват държавните органи да извършат необходимите им разходи на държавни парични средства до определен размер. Точно защото не съдържат правни норми, за бюджетните закони не се прилагат изискванията за обществено обсъждане и предварителна оценка и анализи на въздействието.
Чл. 18а от Закона за нормативните актове задължава всеки проект на нормативен акт да бъде поставен за обществено обсъждане за срок от най-малко 30 дни, в което време всеки гражданин може да направи своите коментари, забележки и предложения. Вкарването на измененията през бюджета на здравната каса, заобикаля и нарушава това изискване на закона и лишава гражданите от установено със закон тяхно право.
Същият закон задължава вносителите на закон да извършат предварителна оценка на въздействието на нормативният акт, която оценка се внася в Народното събрание, заедно със самия закон. Приемането на законите през бюджета на НЗОК заобикаля и нарушава и това законово изискване
В чл. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, е поставено изискване при промяната на нормативен акт, свързан с регулацията на стопанската дейност, каквито са част от предлаганите промени, да се извърши предварително икономически анализ и оценка на въздействието върху стопанската дейност, които се внасят в Народното събрание заедно с проекта на закон. Внасянето на измененията през бюджета на НЗОК заобикаля и нарушава и това законово изискване.
Самата процедура за разглеждане на бюджетните закони в Народното събрание предвижда същите да се обсъждат на второ гласуване от ПК по бюджет и финанси, а не от ПК по здравеопазване. Следователно, предлаганите промени в 16 закона, пряко свързани със системата на здравеопазване, в голямата си част променящи основни параметри на обществените отношения, закриване и сливане на цели административни структури, ще бъдат обсъждани на второ гласуване от членове на бюджетната комисия, които са финансисти и в голямата си част нямат хал хабер от здравното законодателство.
Така, че освен, че няма да бъда направени предварителните оценки и няма да бъде проведено обществено обсъждане, самите промени ще бъдат претупани в Народното събрание.
После се чудим защо Закона за здравното осигуряване е изменян 116 пъти, Закона за здравето 48 пъти, а Закона за лечебните заведения 54 пъти за 18 години.
Ако Надзорният съвет на НЗОК наистина гласува закони различни от закона за бюджет на НЗОК, то членовете му солидарно ще нарушат Конституцията. Няма да е за първи път, но може да е за последен. Предложенията (с уговорката, че може да има промени в последния момент), можете да изтеглите от тук.

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Маркирана като НЗОК
Хора в дискусията:
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Благой · преди 26 дни
    Стойчо се е взел много на сериозно, не знам кой му плаща.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Виктория Чобанова · преди 26 дни
    Напълно подкрепям анализа. Порочна практика с бюджетен закон да се изменят основни закони в здравеопазването поставя всички хора в страната - лекари и пациенти, в зависимост от некомпетентността на депутатите от бюджетната комисия по отношение на здравното законодателство и взаимоотношенията между лечебните заведения. Подобни упражнения се случват всяка година и всяка година здравеопазването става по-лошо организирано, гражданите и лекарите - по-недоволни. Защо? Защото решенията за това как да се оказва медицинска помощ реално се правят от бюджетари, които се интересуват само от намаляване на разходите и от възможност да контролират плащанията на всички, независимо дали са лекари или пациенти.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични сред... Прочети още ...

За правата на пациента

bgflag1Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...