Вход

Beyondsilos

ЦЗПЗ представлява България в международен консорциум, чиято цел е да разработи модел за предоставяне на интегрирана здравна и социална грижа за възрастни хора над 65 години. Целта не е предоставяне на грижа, а интегриране на съществуващите такива.  
Моделът ще се основава на максимално широко внедряване на информационните и комуникационните технологии. 100 души от София ще бъдат поканени да се включат в изпълнението, като всеки от тях предварително ще подпише документ за информирано съгласие. Ще има и контролна група за съпоставка на резултатите и ефекта. Предвидени са множество анкети и обработка на данните по моделите, които се използват в клиничните изпитвания.

Интернет страницата на консорциума можете да посетите от тук.

Илинка за BeyondSilos

Baba Ilinka В рубриката на BeyondSilos, днес ще ви представим историята на една от лъчезарните дами, включени в проекта. Илинка е на 68 год., от 30 г. живее в София. По рождение трудноподвижна поради вродени костно-мускулни деформации на ставите, въпреки това е доста жизнена и заболяването не успява да й попречи да роди четири чудесни деца. Вследствие на изпитания стрес поради загуба на единия от синовете й, който тогава е на крехка възраст, жената се обездвижва напълно за дълъг период от време. Преди година загубва и мъжа си. В резултат на преживяното както и от допълнителни проблеми с бъбреците, жената има високо кръвно налягане.

 • Категория: Beyondsilos
 • Посещения: 729

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Георги Богатинов за BeyondSilos

CaptureДнес ще ви запознаем с един от участниците в BeyondSilos – г-н Богатинов. Неговата страст е музиката, завършил е музикална администрация и дълги години се е занимавал с тази дейност. От 7 години обаче Георги има възможност да се наслаждава на класическата музика, единствено от вкъщи. Вследствие на болестта му той остава неподвижен и през тези седем години няма възможност да прекарва времето си на друго място, освен в жилилището си.

 • Категория: Beyondsilos
 • Посещения: 693

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

BeyondSilos - грижа от разстояние

Logo BeyondSilosЩе ви запознаем с историята на Иван Благоев. Той е на 78 години, медик по образование, но артист по душа. По-голямата част от живота си прекарва, занимавайки се с различни дейности в софийско читалище. Там, той е изключително деен и заема многообразни длъжности като председател, заместник председател, секретар, театрален режисьор и др. От 1991 г. насам Иван не може да си позволи

 • Категория: Beyondsilos
 • Посещения: 988

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Beyond Silos

Logo BeyondSilosЦЗПЗ представлява България в международен консорциум, чиято цел е да разработи модел за предоставяне на интегрирана здравна и социална грижа за възрастни хора над 65 години. Целта не е предоставяне на грижа, а интегриране на съществуващите такива.  
Моделът ще се основава на максимално широко внедряване на информационните и комуникационните технологии. 100 души от София ще бъдат поканени да се включат в изпълнението, като всеки от тях предварително ще подпише документ за информирано съгласие. Ще има и контролна група за съпоставка на резултатите и ефекта. Предвидени са множество анкети и обработка на данните по моделите, които се използват в клиничните изпитвания.
Критериите за включване са участниците да са на 65+ години, да имат поне едно хронично заболяване от списък с такива, да получават поне един вид социална грижа (социален/личен асистент, патронаж и др.), да не са настанени в домове, да са в риск от изолация, да не страдат от тежки психични разстройства и др.   
Всеки от участниците ще получи смартфон и специални устройства с bluetooth за автоматично предаване на данни. Ще бъдат мониторирани най-малко телесно тегло, температура на околната среда, кръвно налягане, сърдечна честота, кислородна сатурация, двигателна активност.
Всички данни ще се предават безжично до специално изградена база данни, която при условията на интероперабилност ще може да обменя данни с централна база данни и с аналогични бази данни на останалите участници в проекта. В базата данни ще се регистрират всички медицински и социални грижи, които участникът получава, в това число резултати от прегледи и изследвания, диагнози, изписани лекарства, прием и пр.
Всеки участник ще получава на смартфона напомнящи съобщения, свързани с определени медицински и социални дейности – например за прием на лекарства, посещение при лекар, посещение а социален работник и пр. На всеки участник ще се осигури възможност за аудио и видео разговори с посочени от него близки и роднини.
Ще бъде изграден Call centre  с 24 часов режим на работа за връзка с участниците. Всеки участник ще разполага с паник бутон и възможност за незабавна връзка с Call centre.  
За участие в изпълнението на проекта ще бъдат поканени и общопрактикуващите лекари и социални работници, които са ангажирани с обслужването на всеки от участниците.
Продължителността на проекта е 3 години. Началото е 01.02.2014. Първата фаза е подготвителна, включваща документално описание на процесите, моделите, спецификацията, изискванията и др. Втората фаза е имплементация на предвидените дейности и започва на 01.02.2015 година, когато ще бъдат включени и първите участници.
Общата стойност на проекта е 5 милиона евро, от които 2.5 милиона е безвъзмездна помощ от ЕК.
Проектът се подкрепя от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Столична община и район Триадица са наши партньори по изпълнението.
Анализът на резултатите (в това число и икономическата ефективност) ще послужи на ЕК за разработването на общо Европейска политика за интегрирани здравни и социални грижи.  
Официалната страница на проекта е http://beyondsilos.eu


Партньори на ЦЗПЗ в Консорциума са:

Regional Health and Social Care Board (HSCB) - Northern Ireland
Region of South Denmark - Denmark
Badalona Serveis Assistencials - Spain
Health Department Valencia - La Fe - Spain
Universitat Politècnica de València - Spain
University of Salerno - Italy
Câmara Municipal da Amadora - Portugal
Santa Casa da Misericórdia da Amadora - Portugal
Portugal Telecom Comunicações - Portugal
Gesundes Kinzigtal GmbH - Germany
Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH - Germany
Health Information Management SA - Belgium

 • Категория: Beyondsilos
 • Посещения: 5052

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Когато няма на кого да разчиташ

Ще ви запознаем с историята на И.М. – госпожата пожела да остане в анонимност, но се съгласи да споделим историята й с вас. Родена е през 1936 г. BSв България. Биологичната й майка я дава за осиновяване на сестра си. „Двете й майки“ са сестри родом от Македония, но биват принудени да бягат от страната си поради настъпили безредици. Емигрират в България и започват нов живот в София още като непълнолетни. Благодарение на усилен дългогодишен труд, който полагат двете жени успяват да придобият завидно положение за столичния град. В последствие, както често се случва  - следват възходи и падения. За съжаление в периода на обучението си

 • Категория: Beyondsilos
 • Посещения: 1402

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Всеки има право на грижа

Logo BeyondSilosПродължават да се включват все повече нови хора в проекта BeyondSilos. Освен потребители, които получават безвъзмездно услугата, представляваща интегриранa здравна и социална грижа, част от проекта са и т.нар. контролни групи. Контролните групи биват единствено анкетирани, като целта е съпоставимост на резултатите. До момента анкетирани и включени в проекта са : 76 човека, като това са самотни възрастни хора над 65 год. възраст на територията на гр. София. Резултатите от анкетите са показателни, а възрастните хора има с какво да се гордеят.

Похвално е, че няма човек с

 • Категория: Beyondsilos
 • Посещения: 1192

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

BeyondSilos от друга гледна точка

Представяме ви BeyondSilos през очите на Елена и Яна - дамите, които вземат най-активно участие в социалната дейност на проекта, като обучение Logo BeyondSilosна новите потребители, редовно посещение по домовете на потребителите, консултации с потребителите по здравни и "други" въпроси.

 

Как се справят с техниката потребителите на BeyondSilos?

Е: Всичко е строго индивидуално,хората са различни, всеки реагира на новостите по различен начин. Едни по-бързо, други по-бавно, но това е съвсем обяснимо, защото хората са индивидуалности, не може всички да са еднакви.

Я: Някои си водят записки и са страшно изпълнителни и искат да изпълняват всичко стриктно. Има случаи, разбира се, в които се страхуват от

 • Категория: Beyondsilos
 • Посещения: 1175

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна