02 8 430 415 / 0 875 105 733
×

Грешка

Категория не е намерена
София, 1408, ул. Нишава № 121
02 8 430 415 / 0 875 105 733

Вход

Нашите експерти

Адвокат Христина Николова - в момента работи като адвокат в Центъра за защита на правата в здравеопазването. Магистър по право, h.dзавършила СУ „Св. Климент Охридски“. В процеса на работа като адвокат и юрист, Христина придобива множество професионални умения като : отлични организационни умения; отлично справяне в постигането на спогодби;  договарянето на условия по изпълнение на договори и споразумения. Опитът помага на Христина да придобие и умение за отлично справяне в напрегнати и изострени ситуации. Проявява професионален интерс в областта на здравеопазването.

 

Д-р Николай Болтаджиев – управител на болница „Света Богородица“ в гр. София. Има диплома за призната специалност по хирургия boltadjот Медицинска Академия. Д-р Болтаджиев има авторски публикации в специализирани научни издания, конгреси и симпозиуми. През 1995 год., е номиниран от Американски Биографичен Институт за един от Петстотинте лидера на влияние в областта на медицината. Същата година - Американски Биографичен Институт го обявява за „Мъж на годината“ .

 

Адвокат Полина Гроздева Савова – завършила право в  СУ „Св. Кл. Охридски“. Има 35 години трудов стаж, от които 14 год. като savovaюрисконсулт в стопанската сфера и 21 год. като адвокат. Полина Савова има опит в областта на гражданското право, облигационното право, семейното и наследственото право, трудово право, административно право, търговско право, сделки с недвижими имоти;     Процесуално представителство и защита пред българските съдилища и арбитражи; пред   съдебен    изпълнител и нотариус; пред Агенцията по вписванията.

 

Д-р Славейко Джамбазов e основател и управляващ съдружник в компании в сферата на здравеопазването.

sdjРаботи по различни проекти в сферата на здравеопазването като инвеститор, консултант, експерт и приятел. Има международен опит в областта на управлението на болници, здравно осигуряване, фармацевтично производство, стратегическо планиране и маркетинг. Възпитаник на Американския университет, а освен медицина, е завършил и здравен мениджмънт. Преподавател по бизнес и здравен мениджмънт.

 

Галина Любчева - магистър по право. Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализация по „публична g.lyubchevaадминистрация”. Повече от четири години е част от юридическия екип на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“. С натрупан опит в сферата на административното и гражданското право. Специализиран опит в сферата на здравеопазването, изразяващ се в предоставянето на консултации относно освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК; проблеми свързани с лекарствата, заплащани от НЗОК; достъп и качество до медицинска помощ; нарушени права; социални услуги и други.  Интереси към международното публично и частно право.