NSVOK top banner

Вход

Дискусията по реформата е към своя край

reformЕдна след друга, формираните 5 работни групи към министерството на здравеопазването приключиха срещите. В обсъжданията взеха участие широк кръг експерти от най-различни пациентски, съсловни, професионални организации, представители на държавните органи и институции. Споделиха се много различни мнения и оценки.
Част от експертите изразиха предпочитания за премахване на монопола на НЗОК, докато други искат той да остане и да се въведе допълнително задължително застраховане.
Направи впечатление, че Българския лекарски съюз, макар да бяха излъчили свои представители, не взеха участие в разискванията в повечето работни групи. Много участници се оплакаха, че от страна на домакините от министерството на здравеопазването не са били предоставени статистически, икономически и аналитични данни за състоянието на здравната система. Не са били оповестени и имената на експертите, които са разработили модела на допълнително задължително здравно застраховане.

Представителите на държавните органи и институции настояват на модела с допълнително задължително застраховане, в резултат на което окончателният доклад от заседанията на работните групи ще препоръча точно този модел, предпочитанията си за който министър Ананиев демонстрира още при първоначалното представяне на идеите за реформа.
В доклада ще се предложи:
Остойностяване на основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
Стоките и услугите от основния пакет трябва да са: „от абсолютна необходимост”, „ефективни”, разходно-ефективни и „непосилни за заплащане от отделния индивид”.
Ясно дефиниране на това какви стоки и медицински услуги са част от оснвония пакет и дейностите, които ще бъдат обект на допълнително задължително здравно застраховане.
Оценяване на необходимите средства за покриване на разходите, свързани с основния пакет.
След стабилизиране на здравно застрахователните фондове и значимо повишаване на доходите на осигуряващите се въвежда трети стълб - доброволно здравно осигуряване.
НЗОК също ще може да се конкурира за участие във втория и третия стълб.
в случай на превишаване на потреблението по основния пакет, разходите да се поемат от специализиран фонд, финансиран от държавата, който заплаща медицинската помощ на социално слабите, както и на неосигурените по обективни причини лица до внасяне на нормативно дължимите вноски.
Формулират се и изисквания към застрахователите: Да могат да генерират печалба; всички активи и задължения, свързани със задължителното здравно застраховане, се обособяват, управляват и организират отделно от другите дейности; минимум брой записани лица – 500 хиляди души; наличие на офиси във всички областни гардове; пълно покритие на територията на страната с договори за извънболнична, болнична и стоматологична медицинска помощ и аптеки; задължение за използване на Националната здравна информационна система
Въвежда се Изравнителен фонд за изравняване на застрахователния риск между отделните застрахователни компании и Гаранционен фонд за превенция на застрахованите лица от фалит на застрахователя.
Застрахователните дружества са длъжни да застраховат всяко здравно осиурено лице (ЗОЛ) при равни условия, като ЗОЛ да има право да променя избора си .
Изграждане на цялостна (интегрирана) информационна система.
Премахване на всякакви форми на доплащане от страна на здравноосигурените лица в лечебните заведения финансирани с публични средства извън регламентираните.
Засилване на контрола върху разходите на лечебните заведения и качеството на медицинската дейност от финансиращите институции.
Изработване и мерки за прилагане на строги индикации за хоспитализация.
Организиране на централизирано снабдяване на публичните лечебни заведения с медикаменти, консумативи и апаратура .
Регистриране в Изпълнителната агенция по лекарствата на производствените цени на всички медицински изделия.
Министерството на здравеопазването централизирано договаря цени на изделията за болници;
Цените и списъците са национални и се утвърждават и обявяват. Създава се методика за рефериране на цени на централно ниво;
Строг контрол върху производители и търговци; Прилагане на различни схеми на договаряне на отстъпки.

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост