Вход

Ето защо жалба срещу решението на съда за Наредба 2 няма смисъл

  • Публикувано на Информация за съдебни дела

k.s.Министърът на здравеопазването е издал Наредба 2 след решението на Конституционният съд за отмяна на чл. 45 ал. 2 от ЗЗО. В момента на издаването ѝ, министърът няма правно основание да го направи. казано с други думи има толкова правно основание за издаване на Наредба 2 за основния пакет, колкото и да издаде Наредба за забрана на износа на картофи или вноса на автомобили. Това се е случило през март 2016 година. Този факт не може да бъде променен, поради което решението на ВАС може само да бъде потвърдено от 5-членен състав, ако бъде обжалвано от МЗ или НЗОК.

Във връзка с някои спекулации, че отмяната на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване е направена от Конституционният съд „само заради липса на мотиви”, публикуваме резюме на Решение № 3/8 март 2016 г. по конституционно дело № 6/2015 г. „Правата на гражданите на достъпна медицинска помощ чрез здравно осигуряване и безплатно ползване на медицинско обслужване са основни конституционни права и са неотменими съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Конституцията. Законодателят може по целесъобразност при задължителното здравно осигуряване да определя обема на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК, и нейното разделяне в един или повече пакети, доколкото не се нарушават принципи и разпоредби на Конституцията.
Основните обществени отношения, свързани с правото на здравно осигуряване, трябва да бъдат уредени със закон. Конституцията изрично възлага на Народното събрание уреждането на условията и реда да става със закон, а не с подзаконов нормативен акт и то с наредба на едноличен държавен орган. В случая, уредбата им с подзаконов нормативен акт, с предвидената за пръв път възможност за ежегодно актуализиране, прави уредбата временна, нестабилна и нетрайна. Системата на задължителното здравно осигуряване, осъществявано на принципа на солидарност, следва да съдържа ясни правила в закона, за да се гарантират стабилност и предвидимост на правната уредба и защита на основното право на гражданите на здравно осигуряване. ”
Цялото решение с неговата аргументация можете да намерите тук 

Маркирана като съд НЗОК НРД

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»