Вход

Зад сливането на болници прозират лични интереси

Българската асоциация по медицинска онкология публикува Становище, относно закриване на Комплексните онкологични bamoцентрове, обявено в промяна на Закона за лечебните заведения. Становището е адресирано до премиера Бойко Борисов, председателя на Парламента Цецка Цачева, Председателя на здравната комисия Даниела Дариткова, министъра на здравеопазването Петър Москов, Управителя на НЗОК Глинка Комитов и Председателя на ЦЗПЗ, Стойчо Кацаров. В него се казва следното:
   
Уважаеми г-н Борисов, уважаеми госпожи и господа,
В качеството си на професионална организация, изразяваща интересите на българските онколози, вкл. медицински онколози, и преди всичко отстояваща интересите на пациентите с онкологични заболявания, изразяваме категорично несъгласие с планираното закриване на комплексните онкологични центрове в България.
Основанията за това са следните:

1. Създадената мрежа от онкологични лечебни заведение в Република България преди повече от 60 години е пример за добра организация на комплексното лечение и проследяване на болните с онкологични заболявания. В това отношение страната ни превъзхожда редица високо развити държави в Европа и е повод за гордост за българските онколози.
2. Става дума за лечение на едни от най-проблемните социално значими заболявания с непрекъснато нарастваща заболеваемост. В тази област провали и недоразумения са недопустими!
3. Многократно сме подчертавали необходимостта от продължително, дългогодишно проследяване на този контингент болни, тъй като в повечето случаи заболяването е хронично. Тази дейност е не по-малко важна от активното лечение и може да се осъществява само от обучени опитни и знаещи тесни специалисти. Да не забравяме, че с новите методи на лечение преживяемостта на тези болни непрекъснато нараства, съответно необходимостта от дългосрочна грижа – също.
4. Съществуващите комплексни онкологични центрове разполагат със специалисти за комплексно лечение: хирурзи, лъчетерапевти, медицински онколози, добре обучен среден медицински персонал, специалисти по палиативни грижи. Неясни остават плюсовете от обединяването с многопрофилните болници, където липсват традиции и познания за високо специализираните дейности, свързани с лечението на онкологично болни.
5. Статутът на двата вида лечебни заведения е различен: комплексните онкологични центрове са общинска собственост, докато МБАЛ – държавна. Обслужваният контингент болни  също е различен. Комплесните онкологични центрове са отговорни за лечението и проследяването на болни от няколко съседни области, докато МБАЛ – от една област.
6. Реализирането на планираните промени неминуемо ще създаде напрежение сред болните с онкологични заболявания. Стресът, несигурността, в които живеят в момента тези ХОРА с въведените лимити в лечебните заведения, е достатъчен.

Уважаеми г-н Борисов, уважаеми дами и господа,
Разчитаме да подходите с разбиране и далновидност към този сериозен проблем.
Не допускайте лични интереси да опорочават добри традиции!
Защото сме убедени, че в тази част от реформата в здравеопазването прозират изцяло лични интереси.
   
21.05.2015            С уважение:
                                 Проф. д-р К.Тимчева,
                                 Председател на УС на БАМО

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»