Вход

БФС: Парите за лекарства за следващата година са под допустимия мининум

ГетовСтановището на Българския фармацевтичен съюз за бюджета на НЗОК беше представено на вчерашното съвместно заседание на ресорните комисии в Народното събрание от председателя на съсловната организация проф. Илко Гетов. На свое редовно заседание на 1 ноември Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз е обсъдил предложения проект на бюджет на НЗОК за следващата година. На него е определен като тревожен фактът, че първоначално предвидените средства за лекарства от 1 милиард и 30 милиона лева са преразпределени за други дейности и намалени до 1 милиард лева, включително за онкологични лекарства в лечебните заведения.

Така предвиденото финансиране е под допустимия минимум, необходим за функционирането на лекарствоснабдяването през 2018 г. БФС призовава депутатите и Комисията по здравеопазване в парламента да не предприемат последващо намаляване на средствата за лекарства в бюджета, защото това би поставило пред сериозно изпитание достъпа на пациентите до лекарствена терапия.
БФС обръща внимание на очерталата се порочна тенденция в последните години за изплащане на дължимите суми за последното тримесечие на годината към аптеките. Традиционно те се прехвърлят в началото на следващата календарна година. Това води до генерирането на дефицит в бюджета на НЗОК още в началото на годината. В тази връзка съсловната организация настоява с така планирания бюджет да се предвиди преодоляването на тази практика и аптеките да получат пълния обем средства в регламентирания срок през 2018 г.
Според съсловната организация притеснение буди и фактът за административното ограничаване на нови лекарствени терапии, реимбурсирани от НЗОК. БФС също така призовава отговорните институции да намерят подходящ начин за заплащането на скъпоструващите терапии за редки заболявания. Една от алтеранативите е отделянето им в специален фонд. Възможност за генерирането на свободен финансов ресурс би могла да се търси и в редуцирането или премахването на ДДС върху лекарствата, за което съсловната организация е призовавала неведнъж.
За съюза остава от първостепенно значение и приемането на предстоящите промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които да гарантират ограничаването на паралелния износ на лекарства.
Контролът по разходването на средствата в бюджета на НЗОК за следващата година и спешните мерки за ограничаване на реекспорта са съществени за поддържане на устойчиво лекарствоснабдяване в страната.

Маркирана като лекарства БФС НЗОК

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»