Вход

Консултантски услуги, предоставяни на лечебни заведения

ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения:
1. Консултации свързани с договори и взаимоотношения с РЗОК.
1.1 Анализ на ползите, възможностите и обхвата на договор с РЗОК;Защита при незаконен отказ за сключване на договор.

Услуги, предоставяни на пациенти

ЦЗПЗ предоставя комплексни консултантски услуги, свързани със защитата на правата на пациентите.
Можете да се обърнете към нас по всички въпроси, свързани с българското здравеопазване: достъп и качество на извънболнината и болничната медицинската помощ, лекарствоснабдяване, медицинска експертиза, осигурителни права и други.

Колко струва търсенето на съдебна отговорност?

По принцип търсенето на съдебна отговорност в България е скъпа услуга и в това отношение търсенето на съдебна отговорност от лекари и лечебни заведения не прави изключение. Пациентите не се ползват с никакви привилегии или отстъпили, а делата се водят по общия исков ред.
Делото няма да бъде заведено, ако ищецът (в този случай пострадалия пациент или неговите наследници, ако е починал) не внесе държавна такса, която е 4% от размера на иска.

Цени на услуги

Всеки, който желае може да се обърне към нашите адвокати и да получи професионална помощ. Цените на предоставяните от адвокати услуги са съобразно Наредба no 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, както следва:

Кога и защо да ползвам юристите на ЦЗПЗ?

Въпрос: С какво юристите на ЦЗПЗ се различават от другите?
Юристите на ЦЗПЗ са специализирани в медицинското право, запознати са в детайли с нормативната рамка в сферата на здравеопазването, имат дългогодишен опит в процесуално представителство по дела в тази област. Юристите ни работят в непрекъснато взаимодействие с лекари, с които обсъждат всеки случай преди завеждане на иска и през цялото съдебно производство, в това число задачите и въпросите към съдебно медицинската експертиза, становищата и доказателствата.

Лечение в чужбина

Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.

На картата на София