Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

АНАЛИЗИ

Oрганизационната грешка - правни аспекти

Чрез организационни мерки лечебното заведение трябва да се грижи за осигуряване на високо качество при диагностицирането и лечението на пациентите.

От Редактор - Ян.29 Hits:116

  1. ОСНОВНИ ПРАВА
  2. ЛЕЧЕНИЕ В ЕС

Основни права

Указание за правата на пациента

Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно...

От Редактор - Ян.07

Основни права

Хипократовата клетва

Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща.Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да...

От Редактор - Ян.09

Основни права

Европейска харта за правата на пациента

1. Право на профилактикаВсеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване. 2. Право на достъпВсеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички...

От Редактор - Ян.09

Основни права

Харта на основните права в Европейския съюз

ДЯЛ I ДОСТОЙНСТВОЧлен 1 Човешко достойнствоЧовешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.Член 2 Право на живот1. Всеки има право на живот.2. Никой не може да бъде осъден на смърт...

От Редактор - Ян.09

Основни права

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

1. Правото на живот на всеки се защитава от закона. Никой не може да бъде умишлено лишен от живот освен в изпълнение на съдебна присъда за извършено престъпление, за което...

От Редактор - Ян.09

Основни права

Етични правила за медицински изследвания върху хора

Декларация от Хелзинки на Световната Медицинска Асоциация1. Световната Медицинска Асоциация е разработила Декларацията от Хелзинки, като изявление на етични принципи с цел осигуряване на насоки за лекарите и други участници...

От Редактор - Ян.09

Основни права

Женевска декларация на Световната медицинска асоциация

"В този момент, когато ме приемат за член на медицинската професия: давам тържествен обет да посветя живота си в служба на човечността; ще отдам на моите учители почитта и благодарността...

От Редактор - Ян.09

Основни права

Конвенция Биомедицина

Член 2. Върховенство на човекаИнтересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.Член 3. Равен достъп до здравни грижиВ зависимост от здравните потребности и...

От Редактор - Ян.09

Лечение в Европейския съюз

Лечение в Европейския съюз

Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои предварителни административни действия.  НЗОК може да разреши лечение...

От Редактор - Ян.07

Лечение в Европейския съюз

ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС за трансгранично здравно обслужване

1. Настоящата директива установява правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и насърчава сътрудничеството между държавитечленки в областта на здравното обслужване, при пълно зачитане на...

От Редактор - Ян.09

Лечение в Европейския съюз

Въпроси и отговори по директивите за трансгранично здравно обслужване

Вашите здравни власти настояват, че пациентите трябва винаги да използват формуляр S2 (бившия формуляр E112) и да подават молба за предварително разрешение. Това може да се случи, когато правителството счита...

От Редактор - Ян.09

Лечение в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

Обезщетения в натура“ означава:за целите на дял III, глава 1 (обезщетенията за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата) обезщетения в натура, предвидени...

От Редактор - Ян.09

Лечение в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ на Съвета (ЕО) № 1408/71 за прилагането на ССС на наети лица и членове на техните семейства ...

1. Настоящият регламент се прилага за цялото законодателство, което касае следните клонове на социална сигурност:а) обезщетения за болест и майчинство;б) обезщетения за инвалидност, включително обезщетенията за поддържане или подобряване на...

От Редактор - Ян.09

Лечение в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 987/2009 за процедурите по координация на системите за социална сигурност

Лечение по графикА. Процедура за получаване на разрешение1. За целите на прилагането на член 20, параграф 1 от основ­ния регламент осигуреното лице представя на институцията по мястото на престой документ...

От Редактор - Ян.09

Лечение в Европейския съюз

ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО за признаването на професионалните квалификации

Настоящата директива установява реда за признаване от държава-членка, която обвързва достъпа до регламентирана професия или нейното упражняване на своята територия с притежаване на определени професионални квалификации,  с цел достъп до тази професия...

От Редактор - Ян.09

Лечение в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 726/2004 разрешаване и контрол на лекарствени продукти

Настоящият регламент има за цел да утвърди процедури на Общността за разрешаване, контрол и фармакологична бдителност на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба и създаването на Европейска агенция по...

От Редактор - Ян.09

next
prev

АНАЛИЗИ

АНАЛИЗИ

Oрганизационната грешка - правни аспекти

Чрез организационни мерки лечебното заведение трябва да се грижи за осигуряване на високо качество при диагностицирането и лечението на пациентите.

От Редактор - Ян.29

АНАЛИЗИ

Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка(втора част)

1. Съдът взема решение за търсене на отговорност от лекар, който не е положил дължимата грижа, само когато се установи коя точно норма на закона е нарушена или не е...

От Редактор - Ян.25

АНАЛИЗИ

Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка (първа част)

1. През последните 20 години българското общество стана твърде чувствително към медицинското обслужване и към грешките на диагностиката и лечението, допускани от медицинските специалисти.

От Редактор - Ян.24

АНАЛИЗИ

Държавата трябва да помага на пациентските организации

Никой не знае колко точно са пациентските организации у нас. В министерството на здравеопазването се регистрират само така наречените национално представителни организации на пациентите.

От Редактор - Ян.20

АНАЛИЗИ

Може ли лекарят да откаже медицинска помощ?

1. В нашата страна, подобно на редица други европейски държави, не съществува по принцип юридическо задължение на изпълнителя на медицински услуги да ги извърши спрямо конкретно определено лице.

От Редактор - Ян.19

АНАЛИЗИ

Имат ли място поощрения и санкции при финансирането на лечебни заведения?

1. Развитието на медицината и на техническия прогрес винаги ще поражда значителни финансови проблеми на лечебните заведения.

От Редактор - Ян.18

АНАЛИЗИ

Възможен ли е отказ от влязло в сила решение на ТЕЛК?

В законодателството е предвидена възможност, когато едно лице страда от трайно намалена работоспособност, неговите заболявания, увреждания и дефицити да бъдат установени от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)

От Редактор - Ян.16

АНАЛИЗИ

Не само телесното, но и психическото увреждане подлeжи на обезщетяване

1. В класическото деликтно право и в областта на обезщетяването на вредите, причинени от неизпълнение на договора винаги се е обръщало внимание на телесната повреда – тежка, средна и лека.

От Редактор - Ян.14

КОМЕНТАРИ

ПОЛИТИКА

Пациентите предлагат реформа на първичната медицинска помощ

Национално представената пациентска организация Сдружение за развитие на Българското здравеопазване настояват за реформа на първичната медицинска помощ в писмо до Народното събрание, което цитираме дословно:

От Администратор - Ян.17

ПОЛИТИКА

Още за болничните легла и грипната епидемия

Редица медийни съобщения от тази седмица алармират за липса на болнични легла за лечение на болни с грип. Пациенти съобщават в интервюта, че са били връщани от няколко лечебни заведения...

От Редактор - Ян.12

ПОЛИТИКА

ГЕРБ и ПП задно по пътя към несвободата

В навечерието на Коледа, депутати от партия ГЕРБ и от партия Продължаваме промяната са внесли в Народното събрание общ законопроект за изменение на Закона за здравето – подписан е от...

От Редактор - Ян.11

ПОЛИТИКА

Ако умра, поне системата да заработи

Хора с увреждания излязоха на протест пред Министерския съвет. Те искат по-кратки срокове за издаване на решение на ТЕЛК, а придружаващите заболявания също да се вземат предвид към основното.

От Редактор - Ян.10

ПОЛИТИКА

СОББ: Законопроектът на ГЕРБ нарушава Конституцията, ДФЕС и Закона за защита от дискриминация и Закона за нормативните актове

Сдружението на общинските болници в България (СОББ) е изпратило отрицателно становище по внесения от Костадин Ангелов и група народни представители от ГЕРБ законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения...

От Редактор - Ян.09

Още статии

ngo source

Log in or Sign up