Ръководство

 

popov

 

ЦЗПЗ се ръководи от Управителен съвет в състав:

Д-р Стойчо Кацаров - Председател 

Д-р Пламен Попов и Ангелина Бонева - Кхан - членове

Подобни статии