Петък, Ноември 15, 2019

инвалиди

 • Новата Социална Методика дезориентира повечето заинтересовани, поради сякаш неясните ѝ мотиви: Държавната власт изпълни исканията на гражданите (вследствие на интензивни протести) и осъществи реформа в социалните грижи за хората с увреждания, но едновременно с това методиката, дори променена, оставя хората потърпевши, а не подпомогнати от социалните грижи у нас.
  За Право&Здраве Рени Григорова, юрист, гражданска инициатива "Системата ни убива всички", разказва накратко как изглеждат социалните грижи по света и у нас и призовава за кръгла маса в интерес на социалната методика. 

 • Омбудсманът на Република България доц. д-р Диана Ковачева се захвана лично с един дълго нерешен проблем – паркоместата на инвалидите в Бургас. Тя се обръща към кмета на Бургас Димитър Николов и председателя на Общински съвет – Бургас Костантин Луков с писмо, в което пише, че гражданите с увреждания са сигнализирали до нея за проблемите с паркирането.

  Те споделяли, че в не малко случаи не могат да намерят място, където да паркират автомобилите си в близост до дома си, тъй като обозначените със знак Д21 места не били достатъчно за всички правоимащи. Оплаквали се, че Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас, не позволява на хората с увреждания, чийто жилища са в „Синя зона“, да получат място, което е конкретно обозначено за техния автомобил.

 • Българските пенсионери представляват една от най-рисковите по отношение на оцеляване (не заради възрастта) социални групи в модерна Европа.
  Онези от тях, които са с най-тежката степен на увреждания - 90 и над 90% и ползват държавен асистент, вече няма да получават добавката за чужда помощ от 99,55 лв. към пенсията си от днес.

  Така реши и разпореди Републиката.

  Ще икономисваме от инвалидизираните пенсионери и ми се струва, че изцяло приляга на държавната ни политика. Този мизерен ход на власт-имащите е поредното национално предателство, което най-вероятно ще бъде забравено до следващия телевизионен анонс.

Log in or Sign up