Четвъртък, Септември 19, 2019

кръгла маса

  • Кръгла маса, посветена на състоянието на системата на здравеопазването в България и необходимите промени в здравния модел за осигуряване на по-добро и устойчиво здравеопазване ще се състои на 15 юли 2019 г. в Националния дворец на културата.

    Кръглата маса е продължение на постановеното на 26 септември 2018 г. начало на публичен дебат за развитието на здравното осигуряване в страната и предстоящите секторни реформи в системата на здравеопазването. От Министерството са единодушни, че е необходима реформа на действащия здравноосигурителен модел, което е и ключов приоритет за българското здравеопазване.

Log in or Sign up