Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Преди две седмици, министърът на здравеопазването е публикувал за обществено обсъждане проект на Национална здравна стратегия 2021-2030. Стана сякаш традиция стратегии да се предлага в самия край на мандата на Правителството. Може би едва тогава, управниците ни натрупват опит и знания, достатъчни за приемане на стратегически документ. Човек ще си каже - „А бе те изкараха цял мандат без програма, сега се сетили 10 годишна стратегия да предлагат“. И няма да е много далече от истината.

Приемането на 10 годишна стратегия в края на мандата, означава, че същата ще бъде изпълнявана от други мнозинства и Правителства. Това обаче, е малко вероятно да стане, ако те самите не са участвали в нейното написване и приемане, какъвто е случая. Няма дори да им се наложи да приемат друг стратегически документ, защото този с нищо не ги задължава, дори да бъде приет и от Народното събрание. Никой няма да им държи сметка за това, както и никой не държа сметка на сегашните управници за изпълнението на предишната здравна стратегия 2014-2020.
Нормално е новата стратегия да стъпи на постигнатото от старата, но Правителството не си е направило труда да отчете изпълнението ѝ, да анализира пропуските и причините за неизпълнението.
Досегашната здравна стратегия(2014-2020) се споменава един единствен път, като един от множество документи, с който били съобразени приоритетите и целите на новата здравна стратегия(2021-2030). До такава степен приоритетите и целите са съобразени, че ги повтарят почти изцяло. От което може да се направи извод, че същите не са били изпълнени в периода 2014-2020. Иначе защо ще ги залагаш отново?
Обаче и това съждение може да не е вярно, след като никой не е правил оценка на изпълнението. От друга страна, ако приоритетите и целите са едни и същи, то тогава защо ти е да пишеш нова стратегия? Може просто да удължиш срока на старата, нали?В новата стратегия всичко е приоритет: Укрепване капацитета на общественото здравеопазване; Подобряване на достъпа, качеството, ефективността и контрола на медицинските дейности; Провеждане на ефективна лекарствена политика, въвеждане на системи за контрол на разходите за лекарства, борба с антимикробната резистентност; Развитие на човешките ресурси, подобряване условията за обучение и работа; Осигуряване на финансова устойчивост.
Обаче всеки знае, че когато всичко е приоритет, всъщност нищо не е, защото да приоритизираш значи да изведеш едно от многото.
Премахването на монопола на НЗОК в здравното осигуряване не е нито приоритет, нито цел за следващите 10 години. Мимоходом ни се съобщава, че започването на дискусия за премахването на монопола е било сред целите на предишната стратегия, но не бил постигнат консенсус по който и да е от моделите за премахване на монопола. Поради това, в следващите 10 години монополът остава и ще се „Инициира на обществен дебат относно промяна на здравноосигурителния модел, чрез въвеждане на форми на конкуренция между НЗОК и застрахователи“.
Написаното до тук не изчерпва всички достойнства на новата стратегия, но е достатъчно, за да се направи обосновано предположение, че тя ще даде същите резултати, както предишната и по-предишната, сиреч никакви.
Това, което прави този документ скандален и неприемлив обаче, не е неговата баналност, а липсата на каквато и да е оценка на ситуацията с Ковид-19.
Пандемията от Ковид-19 доведе до най-високата смъртност у нас през миналата година, каквато смъртност не е регистрирана от Първата световна война. Пандемията от Ковид-19 показа наяве всички недъзи на здравната ни система. Лечебните заведения за извънболнична помощ почти спряха работа в един момент, болниците отказваха прием на тежко болни пациенти, при наличие на огромен брой незаети легла. Стигна се до там здравният министър да определя със заповеди кой какви легла и отделения да разкрива и да командирова специалисти. НЗОК започна да изплаща субсидии на лечебните заведения, а МЗ възнаграждения директно на медиците. Органите на държавния здравен контрол и националните центове се оказаха абсолютно неподготвени за епидемията и така и не можаха в рамките на годината да организират дори събирането на достоверна медико-статистическа информация за сполетялото ни бедствие.
В проекта на Национална здравна стратегия 2021-2030 не само няма анализ на случилото се през последната година. Няма и дума, че се е случило! В целия документ думата Ковид-19 се среща два пъти, без връзка с контекста, очевидно добавена след написването на документа.
Как е възможно да предлагаш здравна стратегия, да посочваш приоритети и цели, без да анализираш причините и последиците на кризата, от която дори не си излязъл в този момент и която е довела до истинска катастрофа здравната ти система в почти всички нейни елементи и структури!?!
Само заради това, националната здравна стратегия 2021-2030 трябва незабавно да бъде оттеглена, без уговорки.
Или може би е по-добре да бъде приета, за да служи като пример за безотговорно и некомпетентно управление!
Д-р Стойчо Кацаров 

Какво е мнението ви за общинските болници?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up