Петък, Януари 27, 2023
Follow Us

Темата за ваксинирането в момента е жизненоважна и засяга всеки обитател на планетата. Както вирусът се разпространи бързо и коварно в света, така оръжието за неговото унищожаване – ваксината би следвало да достигне до всеки човек на земята. Всяко човешко същество има право да се бори за своя живот и да бъде въоръжено. Всеки човек трябва да има достъп до ваксината, както има достъп до въздух и слънце.

За съжаление ваксината – велико постижение на световната наука се монополизира от изпълнителната власт на всяка държава и достъпът до нея преминава през действията, бюрокрацията, логистиката и реда, които се контролират от държавните органи. За държавите – членки на Европейския съюз към (без)действията на националните органи се насложиха и (без)действията на Европейската комисия, която пое грижата за обезпечаване и разпределение на ваксината. Справедливото разпределение. Пропорционално, за да може животоспасителната течност да достигне до всеки гражданин на съюза. Уви, благородните намерения не се реализираха. Производството се оказа недостатъчно. Предвидливите правителства успяха да разработят план „Б“, като потърсиха пътища извън Европейския съюз и сключиха договори с държави извън съюза, които разработват ваксини. Винаги една държава трябва да има план „Б“, особено когато се води борба на живот и смърт. България обаче няма, тя се „отдаде“ на Европейската комисия и се остави някой друг да се грижи за осигуряването на доставките. Към липсата на лекарство срещу смъртоносния вирус, на протокол за етимологично лечение, на стабилна здравна система сега се добави необезпечеността на населението с ваксина.Това състояние на безсилие на държавата не ни учудва. То ни е познато откакто сме се родили. Няма обаче време за вайкане и сълзи. Необходимо е концепцията за ваксинацията да се промени. Засега тя е безплатна и препоръчителна. Това е ОК. В същото време хората не разполагат с възможността да си набавят сами ваксината, защото цялата организация по ваксинирането е концентрирана в Министъра на здравеопазването и Министерския съвет. Няма свободен легален пазар на ваксините. Гражданинът има право да бъде ваксиниран срещу Ковид – 19, но това негово право се оказва имперфектно. Реализацията му зависи от възможностите на компетентните държавни органи. Страшното в случая е, че не само ваксината, но и животът на човека зависи от държавните органи. Всяка тяхна забава ни доближава до риска да се заразим и сблъскаме с неефективната здравна система и липсващото лечение. Залива ни вълна от безсилие. Трябва да чакаме – да дойде ваксината, да ни дойде редът, да се приключи с ваксинирането на привилегированите групи. Засега очакванията са за края на годината. Още една загубена година. Още една година - затворени в къщи, белязани от убийствения страх да контактуваме с други хора, да се развиваме и изявяваме свободно. Няма гаранция, че новите варианти на корона вируса наред със старите няма да унищожат някои от нас докато се сдобием с имунитет.

Какво предлагам?

Да се премахне монополът на държавата върху ваксините срещу КОВИД - 19 и да се даде възможност на фармацевтичните фирми да внасят ваксините и да ги продават свободно на гражданите. Последните ще бъдат консултирани от своите лични лекари и специалисти. Наред с безплатното поставяне на ваксините, организирано от държавата съгласно националния ваксинационен план, да се въведе и свободното платено снабдяване на желаещите да бъдат ваксинирани. Снабдяването с ваксини по силата на покупко-продажба не само че не е забранено у нас, но е и изрично уредено в нормативните актове. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба на Министъра на здравеопазването номер 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, която се измени с допълнение, публикувано в „Държавен вестник“ брой 108 от 2020 г., препоръчителните имунизации, каквато е и имунизацията срещу КОВИД – 19, се извършват срещу заплащане в лечебни заведения. Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 не се дерогира от чл. 7, ал. 3 от същата наредба, която обяви имунизацията срещу КОВИД – 19 за безплатна, доколкото тя се извършва по национален имунизационен план. И двата вида имунизации – по националния план и срещу заплащане могат да съществуват успоредно. И двата вида имат препоръчителен характер, а не са задължителни. Поставят се едни и същи ваксини, в едни и същи лечебни заведения. Разликата е само в заплащането. Тези, които се поставят съгласно националния имунизационен план, са безплатни и всеки запазва правото да изчака реда си в съответствие с вида на групата, в която попада. Няма законова пречка обаче препоръчителната ваксина срещу КОВИД – 19 да се постави срещу заплащане в лечебните заведения, в които се ваксинират желаещите за безплатна имунизация. Както вече посочих, наредбата го позволява. По този начин ще успеят да се ваксинират повече хора и ще се предотврати опасността лица с намален имунитет, лица от рискови групи да не се имунизират навреме и да не избегнат срещата с вируса.

Еднопоточното поставяне на ваксини ще забави процеса не с месеци, а с години. Не бива животът на хората да бъде поставян на картата на безсилието на държавата да се справи с тази тежка задача. В тези напрегнати времена трябва да се отворят всички възможни пътища, имунизацията за кратко време да обхване гражданите, които желаят да се ваксинират срещу вируса. Много по-добре би било да се върви по няколко коридора, вместо да се редим на безкрайна опашка пред един единствен вход. Всички сме равноправни и имаме еднакво право на живот. Самото общество е заинтересовано от ваксинирането на максимален брой хора, а чрез заплащането се осигуряват условия за постигането на тази цел. Платената имунизация е насочена към ограничаване разпространението на вируса и на риска от появата на неговите нови варианти. Тя ще успокои обществото, ще предотврати масовата психоза, която се натрупва постепенно у хората, виждайки безсилието на институциите да осигурят защитата им от вируса.

Автор: Проф. д-р Поля Голева;  Институт за държавата и правото при БАНКаква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up