Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Доц. Христо Хинков е директор на НЦОЗА от декември 2014 г. По специалност е психиатър, завършва медицина през 1980 г. и магистратура по здравен мениджмънт през 2002 г. Специализирал е в Япония, САЩ, Холандия, Белгия. Участвал е активно във възстановяването на БЛС през 1990 г. и е бил избиран в управителните органи на съюза.

Бил е началник на отдел Проекти към МЗ и зам.-директор на НЗОК през 1997–2001 г. Занимава се основно с изследователска и аналитико-методична дейност по организацията на здравеопазването и психиатричната помощ, както и с обучение и разработване на проекти в областта на обществената психиатрия. Има редица публикации в научни списания и обществени медии в областта на психиатрията и общественото здраве.   Пред "Право и здраве" той коментира някои от системните проблеми в здравеопазването и здравната политика, на която ставаме свидетели през годините.  

Доц. Хинков, като човек, който е изготвил много доклади и анализи за здравната  система, бихте ли споделил кои са най-големите и недостатъци и кои са тези, които с години остават неглижирани?

Трудно е да се каже кое е на първо място, моят поглед е от 2001 г. С правителството на НДСВ започна да се прокарва едно ново виждане за реформата в здравеопазването. От тогава досега може да се проследи постоянен опит да се ревизират основните, базисни, принципи на тази реформа. Това е казано най-общо.
По-конкретно - Постепенно НЗОК беше одържавена, нейната функция на публична институция беше трансформирана в придатък на финансовото министерство и на министерство на здравеопазването. В момента се управлява от Надзорен съвет, а управителят има доста ограничена възможност да провежда автономна политика.
Другият голям проблем е свързан с това, че цялата медицинска дейност беше изместена към болничната помощ, към лекарствената политика и високите технологии, в което няма нищо лошо, но всичко това стана за сметка на първичната и специализираната извънболнична помощ, както и за сметка на профилактиката.
Тъй като, все пак ресурсът е ограничен, разпределението му в тази посока води до това, че все повече млади хора се разболяват и респективно здравната система трябва лекува все повече и повече хора. Тоест принципът да се предотвратяват здравните проблеми, а не да се решават постфактум беше загърбен.
През всички тези години Общопрактикуващите лекари загубиха мотивация да се развиват, да развиват и тази чисто нова дисциплина “Обща медицина”. А те са предният фронт на здравеопазването, те осъществяват най-важната функция във всяка здравна система - да предотвратява болестите, а не да ги следва.
В това отношение министерство за здравеопазването, все повече се превръща в министерство на болестите. То би трябвало да се грижи за общественото здраве на популационно ниво, а не да се занимава с лечебната дейност, където основните играчи са БЛС, БЗС и финансиращия орган НЗОК. Министерство на здравеопазването влезе в ролята на контролен орган, но излезе от основната си роля - да управлява здравеопазването.
В момента сме стигнали до етап, в който никой не се грижи за общественото здраве и това се вижда от данните, които ние изнесохме преди няколко дни в доклада.

Това ли е причината за лошото здравословно състояние на нацията, което изтъкнахте като една от предпоставките за високата смъртност в България, не само по отношение на Covid-19, а и по принцип?

Това е основната причина и съществува като проблем повече от 10 - 15 години.. Профилактичната дейност се неглижира от 2001г., насам, когато бяха въведени елементи на конкуренция и пазар, и на частна инициатива в здравеопазването. Тогава държавата постепенно започна да се оттегля от своята функция да има отношение към превенцията, промоцията и профилактиката в здравеопазването, а това е основната задача на държавната администрация.
Когато медицинската професия стана свободна професия, трябваше да има регулаторна роля и в нея да влезе министерство на здравеопазването. Вместо това то влезе във всички аспекти на принципа на договаряне.
Това е основния проблем, принципно нещата са обърнати.
В западния свят, е установено, че дори малкия процент средства отделени за профилактика са от голямо значение и всеки долар вложен в тази посока, се възвръща 5-10 пъти във здраве.

Има ли нужда от повишаване на здравната култура и на уязвимите групи и на обществото по принцип ?

Това е очевидно. Здравното образование на населението е изключително важен проблем, който ние отдавна сме загърбили. Здравното образование в училищата, предотвратяване на насилието сред децата, сексуалното здраве, сексуалното образование, всичко това е изоставено и тук-там с това се ангажира някоя Неправителствена организация, която се опитват да направи нещо.
Това също допринася и за общественото недоверие към държавните решения по отношение на някои дейности като например масовото ваксиниране.
Трябва да си дадем сметка, че българският народ не вярва на здравните власти и това ясно си личи в процента ваксинирани и в всички безумни конспиративни теории.
Не твърдя, че хората нямат техните и основания, защото например все още се изисква информирано съгласие при поставяне на ваксините и хората започват да си задават въпроси.
Но въпросът опира до комуникацията с населението - и в последния ни доклад ясно се посочва, че противоречивите послания от страна на институциите объркаха хората.
Липсата на здравни знания и сред малцинствени групи, а дори и сред уязвимите групи каквито са хората с хронични заболявания също е причина за всичко това.
Но от друга страна, аз все пак смятам, че един съвременен човек, със средно образование, би трябвало да има достатъчно разум, за да и даде сметка, че след като държава се е ангажирала толкова сериозно, тя не мами своите граждани. Обществото би трябвало да разбира, че ваксината е начинът да се справим с тази епидемия, въпреки всички въпросителни, които възникват.

Обратимо ли е това недоверие в обществото?
Аз не виждам в националните медии, необходимата степен на ангажираност. Дори напротив, излъчат се грешни послания. Необходима е целенасочена медийна кампания, която да обясни на населението, че когато говорим за ваксините срещу Ковид, става въпрос за научни доказателства. Би трябвало да има кампания на много високо ниво, която да не допуска да се излъчват противоречива информация. Посланията трябва да са еднопосочни и основни на научни факти. Обществото е объркано, защото се допусна до него стигне противоречива информация и сега берем плодовете именно на това.

В този ред на мисли, определянето на бонуси за ваксиниране само ще засили недоверието. Ваксинирането трябва да е доброволен акт и осъзнато действие. Съзнанието за това се придобива с дългосрочна политика на здравна информация.

В доклада на НЦОЗА, се казва, липсата на план и последователност, в действията на тогава управляващите, е една от причините за лошите ни позиции по отношения на пандемията. Министерство на здравеопазването представи такъв план, преди броени дни, участвахте ли в създаването му и ще предотврати ли според Вас повторни лоши резултати?

Всяка нещо, разписано с логика, всеки алгоритъм е полезен, защото дава яснота на хората, които в такива екстремни ситуации не знаят какво да правят. Планът за справяне с пандемията е добър, дори само заради факта, че съществува, В подробности не мога да го коментирам, защото не съм епидемиолог, но НЦОЗА, предостави данни за здравна информация.
Считам, че създаването на алгоритъм как да се действа в определени ситуации е изключително важен, защото през последната година и половина нещата бяха малко или повече хаотични. Колкото и да не ми се иска да съм критичен, фактите са си факти, Решенията бяха нелогични и до голяма степен неосновани на медицинска логика. Този план, дава точно това, което до сега липсваше.

Важно е също да бъде създаден алгоритъм за лечение, който да е ясен и да се прилага във всяка болница. Това е не само български проблем, а и международен, който започна от СЗО. Те трябваше да дадат алгоритми на базата на техните проучвания, но за съжаление Световната здравна организация не беше а висотата си в тази пандемия.

 

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up