Петък, Февруари 21, 2020

grozev komitovТези дни нашумя скандал с доставки на лекарства за болни с онкологични и хематологични заболявания. Дистрибуторите на лекарства обявиха, че няма да доставят лекарства на болниците, ако последните не ги заплащат в определения със закон срок. Болниците се оправдаха със забавените плащания от НЗОК. НЗОК пък обяви, че няма забавяне. Иди, че разбери каква е истината. Къде е заровено кучето?
Да видим:

Дистрибуторите на лекарства не само имат право да си искат парите за доставките, но са и задължени по закон.
Чл. 303а от Търговския закон постановява, че страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. Това изискване е въведено в съответствие с Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Сиреч нарушението на срока е нарушение не само на Българското, но и на Общностното право.
Прекрачването на законовия срок може да има тежки финансови последици. Данъчното законодателство изисква в тези срокове издаване на фактура, начисляване на ДДС и осчетоводяване на прихода.
Само, че дистрибуторът няма приход, защото болницата не е платила. Тя не е платила, защото касата не е платила на нея. Касата не е платила, защото се е изхитрила да пише в НРД, че може да се разплаща и след повече от 60 дни.   
Кучето е заровено в НРД 2017. В него е записано, че НЗОК заплаща за медицинските изделия противотуморни лекарствени продукти осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия за хематологични заболявания в срок до 30-о число на втория месец, следващ отчетния.
Вторият месец следващ отчетния е третия месец след доставката. Разпоредбата на НРД 2017 е в сила от 1-ви април. Доставените през април лекарства на болниците се отчитат през май и се плащат на 30 юни. Само, че от 1-ви април до 30 юни не са 60 дни, а почти 90.  Някъде към началото на месец юни болниците изпаднаха в просрочие към дистрибуторите и в нарушение на закона. За това скандалът избухна сега, а не по-рано.
Юридически, казусът е прост. При противоречие на два нормативни акта, в случая НРД 2017 и Търговския закон, се прилага по-високия по ранг – закона, да не говорим, че Общностното право е с предимство пред Българското. Правото си е право, ама преводи няма.
Естествено болниците могат да поискат от съда да отмени разпоредбата на НРД, но докато това стане, ще е приет нов НРД.
Позовавайки се закона, болниците могат да осъдят НЗОК да им изплати обезщетение в размера на законната лихва за всеки ден просрочие на плащането.
Разбира се НЗОК и БЛС биха могли да подпишат анекс и да премахнат незаконните текстове от НРД. Това изглежда най-лесно и логично. Кой, ако не институциите, трябва първи да следят и спазват закона?    
Да не забравяме, че става дума не само за закона и за парите, а преди всичко за здравето и живота на десетки хиляди болни с онкологични заболявания. Д-р С. Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up