Четвъртък, Декември 12, 2019

joint artПредложените изменения и допълнения в Наредба No 10 от 2009 г. засягат частта, регламентираща субектите, на които НЗОК може да заплаща за вложени МИ, приложими в болничната медицинска помощ.
С Наредбата се предлага да се заплащат част от групите Медицински изделия на производители на медицински изделия или търговци на едро. Според МЗ, целесъобразно би било за определена категория Медицински изделия да се заплаща именно на търговец/производител, сключили договори с НЗОК за доставка на медицински изделия, вместо на болницата, както беше до сега. Националната здравноосигурителна каса може да определя стойност на заплащане 100 % за групи медицински изделия/подгрупи/групи по технически изисквания, приложими в болничната медицинска помощ, заплащани на производители или търговци на едро, за които е заплащала напълно след проведени по реда наредбата предходни процедури, както и да дефинира нови такива.
За заплащаните Медицински изделия на търговец/производител, НЗОК може
да определя максимална стойност, до която заплаща за съответната група/подгрупа/група по технически изисквания и съответния прогнозен брой (обем) медицински изделия за 12 месечен период.

Предварителното определяне на максимална стойност, до която НЗОК заплаща би било съобразено със средствата, заложени в съответния параграф за здравноосигурителни плащания в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година.
Възможността за НЗОК да сключва договори с производители или търговци на едро с Медицински изделия, представили най-разходоефективни за бюджета на НЗОК
предложения, е предложение отново свързано със спазване на бюджетната дисциплина,
стриктно придържане към нормите на Закона за публичните финанси, както и със
стремежа на НЗОК да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до необходимите
им, съобразно здравословното им състояние медицински изделия.
Очаква се за онези медицински изделия, които НЗОК ще заплаща директно на производители или търговци на едро, пациентите да не доплащат за поставянето им.
До сега МЗ заплащаше на болниците до определена референтна цена, а пациентите доплащаха. Референтаната цена за тазобедрена става например беше 1080 лева, а пациентите доплащаха разликата, която достига често до няколко хиляди лева. Наредбата е поставена за обществено обсъждане по предложение на НС на НЗОК.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up