Аптеки

 • Рецептите на хартия ще се изпълняват в аптеките до 30 април

  Рецептите на хартия ще се изпълняват и обработват в аптеките по досегашния ред до 30 април. Това става ясно от обнародваните днес в „Държавен вестник“ Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

 • Лиляна Петрова: Не е тайна за никого, че аптечната система разчита на помощник-фармацевтите

  С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще. С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще.

  Г-жо Петрова,
  Публикуван е проект за изменение на наредбата, която определя дейността, която помощник – фармацевтите могат да извършват самостоятелно и под контрол.
  Предоставят ли измененията нови възможности пред помощник- фармацевтите и ще се улесни ли работата им аптеките?
  Наредба № №1/2011 се изготвя във връзка с чл.7 от ЗСОМСААМСЗПФ.Предложенията на БАПФ сме представили в МЗ на 26.02.2020г. и те са съобразени изцяло с тригодишното ни обучение в Медицинските колежи и Правилата за добра фармацевтична практика на помощник фармацевта“ одобрени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор „към МЗ.
  Курсът ни на обучение обхваща хорариума по дисциплините:,: социална медицина и промоция на здравето,фармацевтични грижи,токсикология на лекарствените продукти, медицинска психология,медицински изделия,медицина на бедствените ситуации,
  фармакология,броматология,ботаника,фармацевтична химия,фармакогнозия ,фармацевтично законодателство технология на лекарствените средства .Обучението ни се контролира от НАОА и придобитите знания дават основания за разписване на правомощия ,които се подчиняват на професионализъм и отговорност към пациентите.Освен това дейността на помощник-фармацевта се подчинява и на Кодекс за професионална етика.
  Всичко това гарантира качество на предлаганите от нас дейности.
  Нещо повече: в ЗЛПХМ законодателят дава право на помощник-фармацевтите да упражняват самостоятелно дейност при отпускане на лекарствени средства без лекарско предписание в малки населени места и дрогерии.
  В публикувания Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1/2011г. в сайта на МЗ това не е съобразено и тази дейност е разписана като“ Професионалните дейности, които помощник-фармацевтът може да извършва под контрола на магистър-фармацевт“.
  На корекция подлежи разписаното „ отпускане на хранителни добавки“ да се извършва под контрол на магистър фармацевт.Това според нас е истинско недоразумение,при положение,че към този момент хранителните добавки се отпускат в хранителни магазини от нефармацевти.
  За тези несъответствия предстои да внесем Становище в МЗ.

  Остава ограничението, отпускането на лекарства да става под ръководството на магистър-фармацевт. Пречка ли е това пред развитието на професията и смятате ли, че трябва да се промени?
  Тази дейност се регламентира в чл.220 ал.3 от ЗЛПХМ .А тази разпоредба не е изменяна от 2013г.
  Изключително важен правен фактор е Актът на Световната здравна организация от 2019г. относно правната регулация на аптеките в Европейския регион, една от основните дейности, извършвани от помощник-фармацевтите, е „отпускане на лекарства на клиенти и даване на писмени и устни инструкции за тяхната употреба, както е предписано от лекар, ветеринарен лекар или друг медицински специалист“.
  Съгласно водещото определение, дадено в Международната стандартна класификация на професиите (ISCO 08 Code), “помощник-фармацевтите отпускат и приготвят лекарства, лосиони и други смеси, под ръководството на магистър-фармацевт в аптеки, болници и аптечни пунктове.”
  Допълнително следва да подчертаем, че СЗО, като автор на този акт, изрично е посочила България измежду изброените държави-адресати. Прецизирането на разпоредбата на чл. 220, ал. 3 е необходимо с цел постигане на единна правна регулация в Европейския регион, като законовото дефиниране на компетентността езадължително условие за реализирането на гражданската отговорност на помощник-фармацевтите.Което пък е във връзка с чл.52 ал.3 от Конституцията на Р.България.

  Има ли интерес сред младите хора към професията и какво трябва да се промени ( ако има такова) , за да стане професията на помощник фармацевтите по-желана, а трудът им да бъде регламентиран и оценен достойно?
  Интересът към професията по принцип се формира от няколко показателя: ясен регламент на правомощията съобразен с нивото на образование/бакалавър/,възможност за кариерно развитие и заплащане.
  И по тези три показателя има какво да се желае.
  Преди всичко законовите правомощията на помощник-фармацевта към момента не са разписани и съобразени с конституционните ни права да упражняваме знанията за това ,които сме учили в Медицинските колежи.
  Не е тайна за никого до колко аптечната система разчита на помощник-фармацевтите за да може да функционира нормално- в села и градове,в открити и болнични аптеки,в дрогерии и медицински представителства.Не е тайна за никого как се покрива графика за работното време- ежедневно,съботно и неделно,по време на дежурства в празнични дни.
  Кариерното развитие на помощник-фармацевта е пряко свързано с включването в СДО акредитирани от БАПФ,присъждане на кредити и покриване на Квалификационни нива.
  Учението през целия живот е задължително условие за повишаване на квалификация ,знания и умения след базовото обучение.А това се стимулира и от заплащане ,което е залегнало в ТРДЗ .

  Вече две години съществува организацията на помощник- фармацевтите .Какво успяхте да постигне за това кратко време и какво Ви предстои?

  Пътят до учредяването на съсловна организация ни отне повече от 10 години .Силната ни мотивация и аргументация се увенчаха с успех на 06.06.20219т.Ние ,/заедно със зъботехниците/ последни от всички регулирани професии в здравеопазването получихме възможност да имаме национална представителност:
  • Единен национален регистър,
  • Кодекс по професионална етика,
  • Национална представителност - Представител във Висшия съвет по Фармация,
  • Представител в Експертен съвет по търговия към ИАЛ,
  • Представители в работна група към МЗ за изработване на Националната аптечна карта,
  • Представители /28/ в комисиите при съставяне на областни аптечни карти
  регламентирано участие на представител на помощник-фармацевтите ,
  • Следдипломни обучения ,обхващащи всички помощник фармацевти,
  • „Правила за добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта“,одобрени от
  Агенция медицински надзор и предстоят да бъдат одобрени от МЗ и публикувани
  • Възможна магистратура „Фармацевтичен мениджмънд“
  Успяхме да изградим една много добра комуникация между колегите от Регионалните колегии,въпреки ,че необичайните ограничителни мерки съвпаднаха с голяма част от мандата на първото ръководство на БАПФ.Проведохме СДО –присъствени и онлайн според условията на карантина.
  Какво предстои:
  • „Наредба № 1 за професионалните дейности,които помощник-фармацевта може да
  извършва както самостоятелно така и под контрол“.
  • „Въвеждане на Квалификационни нива в професията“,

  От името на Управителния съвет на БАПФ и лично от мое име поздравявам колегите с Втората Годишнина на Съсловната ни организация.
  Пожелавам им здраве!
  И да проявят морална и професионална устойчивост пред всякакви предизвикателства,които се изправят пред професията ни.
  Да помнят,че истината винаги намира път и знанията,съчетани с достойнство се възнаграждава с признание от колеги и от пациенти !

 • Всички аптеки с договор с НЗОК могат да отпускат безплатните лекарства от списъка за лечение на COVID-19 в домашни условия

  От днес пациентите с леки и средно тежки симптоми на COVID-19 могат да се лекуват безплатно в домашни условия, след като са преминали през т.нар. COVID-зони, където се концентрират на едно място диагностика и лечение, в т.ч. и предписване на медикаменти за лечение в домашни условия.

 • Аптеките ще получават по 10 лева за изпълнението на Covid рецепта

  От 1-ви декември аптеките ще получават по 10 лева за изпълнението на елетронна рецепта за лечение на коронавирус.

  От 1 януари 2022 година се повишават от 2 на 4 лева парите за рецепти с напълно платени от Здравната каса лекарства.

 • В аптеките липсват лекарства за респираторни проблеми

  Стефка Стоянова е от Плевен и е майка на 4-годишно дете с астма. В ефира на БНР тя сигнализира, че от няколко месеца в аптечната мрежа липсва жизненоважно лекарство - пулмикорт, което е широкоспектърно. Други родители с деца с респираторни проблеми също алармират за дефицит на медикамента. Някои дори са принудени да търсят снабдяване от чужбина.

 • Повече лекарства без рецепта и свободно ценообразуване

  Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) изпрати Становище на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с извършваната от комисията оценка на съответствието с правилата на конкуренцията по чл. 28, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията.
  Повод за оценката е наличие на практики, които поставят в затруднено положение част от аптеките. Сегашната нормативна уредба предвижда регистрация на максимални продажни цени на лекарствата в аптеките и плаващи надценки, които могат да бъдат поставяни от производителите и търговците на едро в рамките на тази крайна цена. В тези условия поставянето на високи надценки от производителите и търговците на лекарства оставя без печалба аптеките. Обсъжда се предложение да се фиксират надценките за производител, търговец на едро и аптека.

 • Под 1% от антибиотиците, са предписани след антибиограма

  Безразборният прием на антибиотици е една от причините за нарастваща антимикробна резистентност, която всяка година става причина за смъртта на хиляди хора. Последните данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC)

 • Преките чуждестранни инвестиции в здравеопазването са почти нула

  Един от показателите за успеха и развитието на даден сектор са преките чуждестранни инвестиции в него. Ако секторът се развива добре, размерът на преките чуждестранни инвестиции е голям и нараства и обратно.
  За 2021 година публичните разходи за здравеопазване са около 5.5% от БВП, а според данните на Евростат близо половината от цената на медицинските услуги се заплаща от джоба на пациентите в момента на получаването ѝ.

 • Нужни са денонощна аптека, вендинг автомати… Кърджалийци разменят лекарства във фейсбук групи

  В Кърджали да има поне една функционираща денонощна аптека, а в общинските центрове-фармацевтичен обект с гише с възможност за обслужване на гражданите през нощните часове. 

 • Парламентът набързо прие промени в закона за здравното осигуряване

  В Държавен вестник бр. 13 от 7.2.2023 г. е обнародван Законът за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Законът влиза в сила от 7.2.2023 г.

 • Лисата на инсулини е само върха на айсберга от проблеми

  В последните дни пациенти и фармацевти съобщават за липса на над десет вида инсулин – животоподдържащо лекарства за болни с диабет. Освен на инсулин, дефицит има и на други лекарства за лечение на захарната болест – общо 25 медикамента. Това е проблем за десетки, ако не и стотици хиляди болни.

 • От 1 октомври антибиотиците само на електронна рецепта

  Антибиотиците и антидиабетните средства ще се отпускат само по електронна рецепта от 1-ви октомври тази година. Това е заложено в промяна на Наредба № 4, за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикувана от министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

 • Сдружението на общопрактикуващите лекари се обяви срещу генеричното заместване на лекарства в аптеките

  Националното сдружение на общопрактикуващите лекари разпространи позиция, в която се казва:Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност.

 • Аптеките ще получават вече повече пари за 100% безплатните лекарства

  Министерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект за изменение на на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,